Minilex - Lakipuhelin

Milloin myyjän tulee maksaa vahingonkorvausta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen tavaran kaupassa ostajalla on myyntikohteessa olevan virheen perusteella oikeus vaatia myyjältä vahingonkorvausta. Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos myyjä on kuitenkin menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti, voi ostaja vedota tavaran virheeseen, vaikka olisi laiminlyönyt reklamaation tekemisen.

Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka tavaran virheellisyys hänelle on aiheuttanut. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuudesta vapautuminen on mahdollista ainoastaan jos hän voi osoittaa, että virheettömän tavaran luovuttamiselle on ollut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella oleva este, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Myyjän on tullut ilmoittaa tällaisesta esteestä ja sen vaikutuksista sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin ostajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun este oli tullut tai sen olisi pitänyt tulla hänen tietoonsa.

Ostajalla on kuitenkin aina oikeus korvaukseen, jos virhe tai vahinko johtuu myyjän huolimattomuudesta tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Ostajalla on velvollisuus rajoittaa mahdollisen vahingon syntymistä, sillä vahinkoa kärsivän sopijapuolen on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Toimenpiteiden laiminlyönti voi johtaa siihen, että ostaja saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuutta voidaan myös sovitella, mikäli se muodostuisi kohtuuttomaksi ottaen huomioon esimerkiksi myyjän mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen.

Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen myös myyjän viivästyksen seurauksena aiheutuneista vahingoista. Jos myyntitavaraa ei lainkaan luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, on kyseessä myyjän viivästys. Myyjä voi vapautua korvausvelvollisuudesta vain osoittamalla samalla tavalla kuin virheellisen tavaran kohdalla, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta seikasta. Myös viivästystilanteessa myyjän on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa ostajalle esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin.

Jos tavara on luovutettu liian myöhään, ostaja ei saa purkaa kauppaa eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa luovutuksesta tiedon saatuaan ilmoita myyjälle, että hän purkaa kaupan tai haluaa vaatia vahingonkorvausta. Mikäli ostaja purkaa kaupan, hän ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa vahingonkorvausvaatimuksiaan, vaan hänellä on niihin oikeus jo kaupan purkamisen perusteella.

Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus muodostuu erilaiseksi sen perusteella, mikä on kaupan myyntikohde. Esimerkiksi asuntokaupassa myyjän vastuu määräytyy omien sääntöjensä mukaan. Siksi onkin suositeltavaa konsultoida lakimiestä, mikäli haluat tietää myyjän vahingonkorvausvelvollisuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa