Minilex - Lakipuhelin

Milloin myyjän pitää maksaa vahingonkorvausta?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Myyjä voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, mikäli hänen myymänsä tavara osoittautuu virheelliseksi tai silloin, kun myyjä ei toimita tavaraa sovittuna ajankohtana eli myyjän viivästystilanteissa. Myyjän vahingonkorvaus vastuu perustuu molemmissa tapauksissa pääosin samoille periaatteille.

Myyjä voi olla vahingonkorvausvelvollinen sekä välittömistä että välillisistä vahingoista. Myyjällä on kuitenkin ankarampi vastuu ostajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista kuin välillisistä vahingoista. Välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi tavaran virheestä tai myyjän viivästyksestä aiheutuneet selvittelykustannukset (esim. posti- tai puhelinkulut). Välillisiä vahinkoja voivat olla esimerkiksi tulonmenetys tai tavaran virhetapauksessa henkilövahinko, joka aiheutuu tavaran virheellisyydestä.

Myyjä vapautuu välillisen vahingon aiheuttamasta vahingonkorvausvelvollisuudesta, mikäli vahinko ei ole syntynyt hänen huolimattomuudestaan. Välittömästä vahingosta myyjä joutuu myyjän viivästystilanteessa vahingonkorvausvastuuseen, mikäli viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta suoritusesteestä. Virhetilanteissa näillä esteillä on kuitenkin vain hyvin rajoitettu merkitys, mikä tarkoittaa, että virhetilanteessa myyjä tulee helpommin vahingonkorvausvelvolliseksi ulkopuolisista esteistä huolimatta. Sekä tavaran virhetilanteessa että myyjän viivästyksessä myyjällä on todistustaakka siitä, että vastuusta vapautumisperuste on olemassa.

 Myyjän vahingonkorvausvelvollisuuteen liittyvissä kysymyksissä saat lisätietoa ottamalla yhteyttä lakimieheen.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa