Minilex - Lakipuhelin

Milloin myyjän pitää korvata virhe?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän velvollisuutena on luovuttaa ostajalle virheetön tavara. Mikäli tavarassa on virhe, ostajalla on oikeus saada virhe oikaistuksi tai saada siitä hyvitystä. Myyjän tulee siis korvata virhe ostajalle. Tavarassa on virhe, mikäli se ei ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä ostajalla on sopimuksen perusteella oikeus vaatia. Tavaran virhe voi ilmetä tavaran toiminnassa, ulkonäössä tai käyttömahdollisuuksissa. Tavarassa on virhe myös siinä tapauksessa, jos ostaja ei lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen vuoksi voi käyttää tavaraa siten kuin hänellä on sopimuksen perusteella oikeus edellyttää. Virheenä pidetään myös sitä, jos tavaran omistusoikeus kuuluu kolmannelle henkilölle tai jos sivullisella on panttioikeus tai muu oikeus tavaraan. Näissä tapauksissa ostajalla on oikeus korvaukseen tavaran virheestä.

Ostajan tulee ilmoittaa myyjälle virheestä eli reklamoida. Reklamointi täytyy tehdä kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika lasketaan siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Näin ollen ostajaa vaaditaan tarkastamaan tavara luovutuksen jälkeen, jotta hän voisi virheen havaita. Kohtuullisen ajan pituus voi vaihdella sen mukaan, onko kysymyksessä ammattimainen ostaja, vai joku sellainen, joka harvemmin tekee sen laatuisia kauppoja.

Myyjä voi korjata virheen omalla kustannuksellaan tai toimittamalla virheellisen tavaran tilalle virheettömän tavaran. Myyjä voi antaa tavarasta myös hinnanalennusta, mikäli tavaran korjaus tai uusi toimitus eivät ole mahdollisia. Kaupan purku on mahdollista silloin, mikäli myyjän sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä voi joutua tavaran virheen vuoksi myös vahingonkorvausvelvolliseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa