Minilex - Lakipuhelin

Määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa taikka siihen verrattavassa ulkomaisessa yrityksessä silloin, kun sillä on hallussaan enemmän kuin puolet kyseisen kohdeyrityksen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen. Miksi määräysvallalla on sitten merkitystä kirjanpidossa? Kirjanpitohan on yrityskohtaista ja sen tarkoitus on kertoa juuri kyseisen yrityksen taloudellinen tilanne.

Määräysvallan koko ajatus on siinä, että kirjanpitovelvollinen, jolla on määräysvalta johonkin toiseen yhteisöön, pystyy todellisuudessa päättämään kyseisen yhteisön asioista. Halutessaan kirjanpitovelvollinen voisi järjestellä esimerkiksi omaa varallisuuttaan tai vaikkapa tilikauden tuloja niin, että osa tuloista voitaisiin "piilottaa" siihen yhteisöön, johon kirjanpitovelvollisella on määräysvalta. Kyseinen rahanpiilotusyhteisö voisi olla esimerkiksi toiminnaltaan muuten tappiollinen. Tällöin varsinaisen kirjanpitovelvollisen veroseuraamukset vähenisivät. Muun muassa tämän vuoksi on tärkeää tilinpäätöksessä selvittää, että mihin kirjanpitovelvollisen toiminta tosiasiassa ulottuu tai voi ulottua.

Määräysvallan toisessa kirjanpitovelvollisessa synnyttää myös kirjanpitovelvollisen oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä kohdeyrityksen hallituksessa taikka siihen verrattavassa toimielimessä, taikka sellaisessa toimielimessä, joilla on oikeus hallituksen nimittämiseen tai erottamiseen. Lakiin tai kohdeyrityksen yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin sisältyvää äänestysrajoitusta ei oteta huomioon määräysvallan synnyttävää ääniosuutta laskettaessa. Määräysvallan toteamisesta äänimäärän perusteella säädetään tarkemmin kirjanpitolaissa. Kirjanpitovelvollisella katsotaan olevan määräysvalta kohdeyrityksessä myös silloin, kun sitä johdetaan yhteisesti kohdeyrityksen kanssa taikka kirjanpitovelvollinen muulla tavoin tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa kohdeyrityksessä. Näin on tulkittu esimerkiksi tapauksessa, jossa kirjanpitovelvollinen toimi toisessa yhteisössä kaksihenkisen hallituksen puheenjohtajana, vaikka kirjanpitovelvollisella ei ollutkaan varsinaista omistusta tai muuta äänivaltaa kohdeyhteisössä.

Kirjanpitovelvollisen määräysvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa tarkoittaa konsernisuhteen olemassaoloa. Konsernisuhteessa yritys, jolla on määräysvalta toiseen yhteisöön, on kutsumanimeltään emoyhtiö ja kun taas kohdeyhteisöä kutsutaan tytäryhtiöksi. Tällöin sovelletaan kirjanpitolain säännöksiä muun muassa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. Konsernitilinpäätöksen idea onkin järjestää koko konsernin, eli emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tilinpäätös niin, että kaikki yhtiöiden sisäinen omistus ja sisäinen rahaliikenne saadaan eliminoitua ja koko konserni näyttäytymään yhtenäisenä taloudellisena kokonaisuutena. Lisätietoja määräysvallasta ja muista kirjanpitovelvollisuuteen liittyvistä kysymyksistä tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa