Minilex - Lakipuhelin

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa kieltää hyvän liiketavan vastaisen tai muutoin sopimattoman menettelyn elinkeinotoiminnassa. Lain tarkoituksena on suojata elinkeinoharjoittajaa toisen elinkeinoharjoittajan käyttämiltä, ei hyväksyttävinä pidettäviltä menettelyiltä.

Tällaisina menettelyinä pidetään esimerkiksi elinkeinotoiminnassa käytettävää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinoharjoittajan toimintaa ja joka mahdollisesti vaikuttaa hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan tai muutoin vahingoittaa toisen elinkeinotoimintaa. Elinkeinotoiminnassa ei saa myöskään käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää sopimatonta ilmaisua, joka voi vahingoittaa toisen elinkeinotoimintaa.

Hyvän liiketavan vastaista voi olla toisen elinkeinoharjoittajan halventaminen, tämän jäljittely tai maineen hyväksikäyttö sekä harhaanjohtava ja totuudenvastainen markkinointi. Toisen elinkeinoharjoittajan tuotemerkkien, tavaramerkkien ja iskulauseiden käyttö voi myös olla kiellon piiriin kuuluvaa toimintaa.

Vertaileva markkinointi on kuitenkin vertailun osalta sallittua, jos se täyttää laissa tarkoin määritellyt ehdot. Vertailevalla markkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia, josta voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan hyödyke. Vertaileva markkinointi ei saa olla ainakaan totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa, vertailun kohteena olevia hyödykkeitä tulee käyttää samaan tarkoitukseen, se ei saa aiheuttaa sekaannusvaaraa vertailun kohteena olevien hyödykkeiden kesken, eikä vertailevassa markkinoinnissa saa väheksyä tai halventaa kilpailijaa.

Sopimatonta menettelyä on myös se, että joku oikeudettomasti hankkii tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta tai käyttää tällä tavalla saamaansa tietoa. Myöskään työntekijä ei saa oikeudettomasti omaksi tai jonkun muun hyväksi käyttää tietoa liikesalaisuuteen liittyen, jonka hän on saanut ollessaan elinkeinoharjoittajan palveluksessa.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten noudattamatta jättäminen käsitellään markkinaoikeudessa. Elinkeinoharjoittajan, johon menettely kohdistuu, on tehtävä hakemus asian käsittelyyn ottamiseksi markkinaoikeuteen. Hakemuksen voi tehdä myös elinkeinoharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys. Markkinaoikeus voi kieltää lainvastaisen menettelyn jatkamisen ja tarvittaessa asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon.

Markkinaoikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Vahingonkorvauskanteet sekä rikosasiat on saatettava käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Lisätietoa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa saat soittamalla lakipuhelimeen tai lähettämällä kysymyksesi lakimiehelle verkkosivujen kautta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa