Minilex - Lakipuhelin

Konserniyritys, emoyritys, tytäryritys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konsernilla tarkoitetaan emoyrityksen ja tämän tytäryritysten muodostamaa kokonaisuutta. Kirjanpidon kannalta konsernisuhteen olemassaolo on merkittävä tekijä. Konserniyritykset näet muodostavat taloudellisen kokonaisuuden, jonka taloudesta tulee raportoida yhtenäisen konsernitilinpäätöksen muodossa. Ajatuksena on se, että konsernin sisällä yrityksillä on mahdollisuus liikutella varallisuuseriään melko vaivattomasti yrityksestä toiseen, mikä perinteistä yrityskohtaista tilinpäätöstä hyödyntämällä voisi johtaa hyvinkin vääristyneisiin lopputuloksiin. Yritys voisi esimerkiksi piilotella voittojaan kuljettamalla ne toiseen määräysvallassaan olevaan yritykseen, jolloin sen omat verotuksen alaiset voitot minimoituisivat ja veroseuraamukset pienenisivät. Verotuksella ja kirjanpidolla on keskenään hyvin kiinteä yhteys.

Konserni muodostuu kun kirjanpitovelvollisella on laissa tarkoitettu määräysvalta kohdeyrityksessä. Määräysvalta tarkoittaa yli 50 % omistusosuutta kohdeyrityksessä. Toisaalta vaatimuksena on myös, että kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus aidosti vaikuttaa kohdeyrityksen toimintaan. Laissa määritelty kriteeri onkin, että kirjanpitovelvollisen tulee voida valita ja erottaa hallituksen jäseniä kohdeyrityksessä. Tällöin määräysvaltainen yritys on emoyritys ja toinen yritys tämän tytäryritys. Emoyritystä ja sen tytäryrityksiä kutsutaan myös konserniyrityksiksi.

Kirjanpitolaissa tarkoitettu konsernisuhde muodostuu myös silloin, mikäli kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa, taikka kirjanpitovelvollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden tytäryritysten kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä. Konsernisuhde voi siten olla "monitasoinen". Viime kädessä ratkaisevaa on kuitenkin se, että konsernin emoyrityksellä on määräysvalta kaikissa tytäryrityksissä. Tästä siis voi havaita, miten monimutkaisia konsernisuhteet ja niiden olemassa olon määritteleminen voivat olla.

Huomattavaa on, että konsernisuhde ja sen syntyminen eivät aina ole kovinkaan yksinkertaisesti määriteltävissä. Nimittäin on mahdollista, että konsernisuhde voi syntyä myös ilman laissa määrättyjä omistusosuuksia. Näin voi käydä silloin, jos kirjanpitovelvollisella on tosiasiallinen määräysvalta kohdeyritykseen, vaikka sellaista ei edellä mainituilla virallisilla omistusosuuksilla ja äänimäärillä olisikaan. Näin on tulkittu esimerkiksi kirjanpitolautakunnan selvityksessä tapauksesta, jossa kirjanpitovelvollinen toimi osakassopimuksen perusteella toisen yrityksen kaksijäsenisen hallituksen puheenjohtajana ja saavutti toisessa yrityksessä sitä kautta määräävän aseman.

Lähtökohtana siis on, että konsernisuhde syntyy lain mukaisten edellytysten toteutuessa. Se voi kuitenkin syntyä myös tosiasiallisten olosuhteiden "pakosta". Emoyhtiö ja tytäryhtiö ovat konsernisuhteen avainkäsitteitä. Mikäli konsernisuhteen määritelmä herättää kysymyksiä, niin kehotamme tiedustelemaan lisää palvelevasta lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa