Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökauppa ja virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan virhe johtuu useimmiten siitä, ettei kiinteistö vastaa ominaisuuksiltaan osapuolten sopimaa. Myyjä on myös saattanut antaa ostajalle sellaisia virheellisiä tietoja kiinteistöstä, jotka ovat oletettavasti vaikuttaneet kauppaan. Kiinteistössä voi olla laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe.  

Kiinteistössä on laatuvirhe, jos:

 • kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu
 • myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai muutoin kiinteistön laadusta
 • myyjä ei ole ennen kaupan tekemistä ilmoittanut ostajalle kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää
 • myyjä ei ole ennen kaupan tekemistä oikaissut havaitsemaansa ostajan virheellistä käsitystä kiinteistön aiottuun käyttöön vaikuttavasta ominaisuudesta
 • kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää

Ostajan on kuitenkin syytä muistaa, ettei hän saa vedota laatuvirheenä seikkaan, joka olisi ollut havaittavissa kiinteistön tavanomaisessa tarkastuksessa.

Kiinteistössä on vallintavirhe, jos:

 • myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisiä tietoja tai jättänyt ilmoittamatta kiinteistön tai naapurikiinteistön käyttöä tai vallintaa rajoittavasta viranomaisen päätöksestä, kuten voimassa olevasta kaavasta
 • myyjä ei ole ennen kaupan tekemistä oikaissut havaitsemaansa ostajan virheellistä käsitystä viranomaisen päätöksestä, joka estää ostajaa käyttämästä tai vallitsemasta kiinteistöä aiotulla tavalla
 • kiinteistöllä olevaan rakennukseen tai kiinteistöllä harjoitettuun toimintaan ei ole tarvittavaa lupaa
 • lainsäädännölliset rajoitukset estävät määräosan tai määräalan muodostamisen kiinteistöksi

Kiinteistössä on oikeudellinen virhe, jos:

 • ostaja voi menettää omistusoikeuden kiinteistöön sen oikealle omistajalle taikka kauppa voidaan julistaa tehottomaksi jonkun muun kuin myyjän vaatimuksesta
 • myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tiedon esimerkiksi lainhuudon saajasta tai kiinteistöön kohdistuvasta panttioikeudesta tai vuokraoikeudesta
 • ostaja ei voi saada lainhuutoa myyjän saantokirjojen virheellisyyden takia tai myyjän saanto on muutoin epäselvä

Ostaja saa vedota oikeudelliseen virheeseen myös silloin, kun joku väittää, että hänellä on kiinteistöön edellä mainittu oikeus, ja väitteelle on todennäköisiä perusteita.

Ostajalla on kiinteistökaupan virheen perusteella oikeus hinnanalennukseen. Olennaisen virheen perusteella hänellä on oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi pääsääntöisesti oikeus saada korvaus vahingostaan. Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheenä seikkaan, josta hän on oletettavasti tiennyt kauppaa tehtäessä.

Kiinteistön virheellisyys määräytyy sen mukaan, millainen kiinteistö on kauppaa tehtäessä. Myyjä vastaa kiinteistössä tällöin olevasta virheestä, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin. Ostaja ei saa vedota virheeseen, jonka myyjä on korjannut ennen kiinteistön luovuttamista ostajalle. Ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen.

Minilexin lakimiehet auttavat mielellään kiinteistökauppaan liittyvissä kysymyksissäsi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]