Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan purkuperusteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan purkaminen on mahdollista sillä perusteella, että kaupan toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusta. Kaupan purkaminen virheen tai muun sopimusrikkomuksen kohdalla edellyttää siis olennaisuutta. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon sen kokonaismerkitys kaupan kannalta. Esimerkiksi virhe on olennainen silloin, jos ostaja ei voi käyttää kiinteistöä siihen tarkoitukseen, mitä varten se on hankittu eikä sitä voida korjata kohtuullisin kustannuksin tai kohtuullisessa ajassa. Kaupan purkaminen on kuitenkin viimesijainen keino. Kaupan purkaminen tarkoittaa sitä, että ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava siitä saamansa kauppahinta takaisin ostajalle. Lisäksi, jos ostaja on saanut kaupan kohteena olleesta kiinteistöstä merkittävää hyötyä tai tuottoa, siitä on maksettava korvaus myyjälle. Kiinteistökaupan purkua koskeva kanne on pantava vireille 10 vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta.

Ostajalla on lain mukaan oikeus purkaa kauppa, jos kiinteistössä on olennainen virhe. Virhe voi olla laatuvirhe, vallintavirhe tai oikeudellinen virhe. Lisäksi ostajalla on oikeus kaupan purkamiseen, jos myyjä on kaupan tekemisen jälkeen vahingoittanut kiinteistöä tai käyttänyt sitä oikeudettomasti, ja kiinteistölle on aiheutunut tästä olennaista vahinkoa. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa myös silloin, kun myyjä ei täytä kiinteistönkauppaan liittyvää suoritusvelvollisuuttaan ja tämä sopimusrikkomus on olennainen. Purkuoikeus koskee myös tilannetta, jossa myyjä ei luovuta kiinteistön hallintaa sovittuna ajankohtana, jos viivästys on olennainen eikä ostaja ota kiinteistöä vastaan.

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei maksa kauppahintaa tai muuta sovittua vastiketta sovittuna aikana. Tällöin edellytetään lisäksi sitä, että viivästys on olennainen ja, että kauppahinnan maksaminen on kauppakirjan ehtona omistusoikeuden pysymiselle tai siirtymiselle. Tässäkään tilanteessa purkuoikeutta ei ole silloin, kun ostajan maksuviivästys johtuu jostakin myyjästä johtuvasta esteestä, jota ei ole voinut kohtuudella välttää. Lisäksi myyjällä on oikeus purkaa kauppa silloinkin, kun kauppahinta tai sen osa ei ole vielä erääntynyt, jos asiasta on mainittu kauppakirjassa ja jos on ilmeistä, että ostaja ei tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan. Näin on esimerkiksi silloin, kun ostaja on kaupanteon jälkeen asetettu konkurssiin tai ostaja on todettu ulosmittauksessa varattomaksi. Tällöinkin kaupan purun edellytyksenä on kuitenkin maksamattoman kauppahinnan olennaisuus ja, ettei siitä ole asetettu hyväksyttävää vakuutta.

Edellä mainittujen lain purkuperusteiden lisäksi kauppakirjassa voidaan sopia siitä, että kauppa voidaan purkaa muullakin perusteella tai, että myyjä pidättää omistusoikeuden kiinteistöön, kunnes kauppahinta on maksettu tai muu ehto on toteutunut.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]