Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan laatuvirhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistökaupan laatuvirheessä on kysymys kaupan kohteen puutteesta, joka on havaittavissa. Kyse on siis fyysisestä ominaisuudesta. Kysymykseen voi tulla periaatteessa mikä tahansa ominaisuus kiinteän omaisuuden ainesosissa tai tarpeistossa. Puutteellisuus on yleensä asuinrakennuksessa. Laatuvirhetapauksissa kauppaa ja sen kohdetta on arvioitava kokonaisuutena. Virheen laadulla on myös merkitystä arvioitaessa sen merkittävyyttä ja olennaisuutta.

Kiinteistökaupassa kaupan kohde on korostetun yksilöllinen ja yleensä kaupan osapuolet ovat yksityishenkilöitä. Kaupan ehdot, sopimusneuvotteluissa esiin tulleet seikat, myyjän antamat tiedot ja ostajan suorittama ennakkotarkastus ovat siis keskeisessä asemassa. Yksilöllisyydestä huolimatta kiinteistökaupan kohdetta joudutaan vertaamaan normaalitasoon, jolloin harkinnassa tulee ottaa huomioon myös kauppahinta ja sen osoittama laatuluokka- tai taso.

Kiinteistössä on laatuvirhe ensinnäkin silloin, jos kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin myyjä ja ostaja on siitä sopinut. Kiinteistössä on laatuvirhe myös silloin, kun myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta. Edellytyksenä on myös, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen siihen, että ostaja solmii kaupan.

Laatuvirheenä pidetään myös sitä, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta. Tällaisen ominaisuuden tulee olla tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttava seikka. Edellytyksenä on, että myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää tällaisesta ominaisuudesta. Tässäkin on lisäedellytyksenä se, että myyjän laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen päätökseen tehdä kauppa.

Jos myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt oikaisematta havaitsemansa ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön, kiinteistössä on myös laatuvirhe. Kiinteistössä on laatuvirhe myös, jos se salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää. Salainen virhe on sellainen, jota myyjä eikä ostaja tiennyt eikä heidän olisi pitänytkään tietää. Myyjä on kuitenkin vastuussa myös tällaisesta virheestä.

Ostajalla on laatuvirheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan. Salaisen virheen takia vahingonkorvaukseen ei kuitenkaan ole oikeutta, sillä myyjä ei ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää virheestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa