Minilex - Lakipuhelin

Kiinteistökaupan laatuvirhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistönkaupan laatuvirheet koskevat pääsääntöisesti sitä, että kiinteistö ei ole sopimuksenmukainen tai siitä on annettu virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa.

Tarkemmin avattuna kiinteistönkaupassa on laatuvirhe ensinnäkin silloin, kun kiinteistön ominaisuudet eivät ole sellaiset, kuin on sovittu. Toiseksi laatuvirhe on kyseessä silloin, kun myyjä on antanut ostajalle ennen kauppaa virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta, rakenteista tai muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja tämän tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kaupantekoon. Kolmanneksi laatuvirhe koskee tilanteita, joissa myyjä on ennen kauppaa jättänyt ilmoittamatta ostajalle jostakin edellä mainitusta ominaisuudesta, joka vaikuttaa tyypillisesti kiinteistön käyttöön tai arvoon, ja josta myyjä on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää ja asian voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Neljänneksi laatuvirhe on kyseessä, kun myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön käyttöön. Viidenneksi kiinteistönkaupassa on laatuvirhe silloin, kun kiinteistö poikkeaa salaisen virheen vuoksi laadultaan merkittävästi siitä, mitä kiinteistöltä voidaan perustellusti edellyttää, ottaen huomioon kauppahinta ja muut olosuhteet.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Ostajalla on laatuvirheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan. Myyjällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta korvata vahinkoa, jos hän osoittaa, ettei virhe johdu hänen huolimattomuudestaan. Siten myyjällä ei ole velvollisuutta korvata salaisen virheen takia johtuvaa vahinkoa, sillä myyjä ei ole tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää virheestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa