Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purkaminen myyjän toimesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisesta ja sopimusrikkomus on olennainen. Sopimusrikkomuksen olennaisuuden arvioiminen muodostuukin usein ongelmalliseksi. Maksuviivästyksen pituutta yksin ei ole yleensä pidetty olennaisena sopimusrikkomuksena. Sopimusrikkomus on katsottu olennaiseksi esimerkiksi silloin, kun myyjän liiketoiminta kärsii ostajan maksuviivästyksen vuoksi.

Myyjä on myös voinut asettaa kauppahinnan maksamiselle lisäajan. Tällainen lisäaika ei saa olla kohtuuttoman lyhyt. Jos ostaja ei suorita maksua kohtuullisen lisäajan kuluessa, myyjällä on oikeus purkaa kauppa asetetun lisäajan päättymisen jälkeen. Jos ostaja ilmoittaa, että hän ei suorita maksua lisäajan kuluessa, myyjällä on oikeus purkaa kauppa heti.

Jos ostaja on saanut tavaran hallintaansa, eikä hän silti suorita maksua, myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos hän on pidättänyt itselleen oikeuden siihen. Sopimuksen purkaminen sen jälkeen, kun ostaja on saanut tavaran hallintaansa edellyttää, että sopimukseen sisältyy omistuksenpidätysehto tai takaisinottoehto. Omistuksenpidätysehdon mukaan omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun kauppahinta on maksettu. Takaisinottoehdon mukaan myyjällä on oikeus vaatia tavara takaisin, jos ostaja ei suorita kauppahintaa sopimuksen mukaan. Ilman omistuksenpidätys- tai takaisinottoehtoakin myyjä saa purkaa kaupan, jos ostaja torjuu tavaran esimerkiksi väittämällä perusteettomasti, että tavarassa on virhe.

Myyjän purkuoikeutta rajoittaa kuitenkin sääntö, jonka mukaan myyjä ei saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun ostaja on suorittanut maksun.

Myyjällä on siis oikeus purkaa kauppa, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisesta ja sopimusrikkomus on olennainen. Olennaisena sopimusrikkomuksena ei pidetä pelkästään ostajan maksuviivästystä vaan viivästymisen täytyy esimerkiksi vaikuttaa myyjän liiketoimintaan negatiivisesti. Myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen muun muassa niistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä sekä kaupan peruuttamisen ja purkamisen johdosta. Myyjä on myös voinut myös ottaa sopimukseen määräyksen, jonka mukaan hänellä on oikeus ennalta määrättyyn korvaukseen, jos ostaja peruu kaupan tai jos kauppa puretaan myyjän toimesta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa