Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittajan perimät lisämaksut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on pyydettävä kuluttajan nimenomainen suostumus kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kulutushyödykkeestä perittäväksi ilmoitettuun hintaan. Huomionarvoista on, ettei nimenomaisena suostumuksena pidetä sitä, että kuluttaja ei ole hylännyt elinkeinonharjoittajan käyttämää oletusvalintaa lisämaksun hyväksymisestä.

Kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa lisämaksua, jos hän ei ole antanut siihen nimenomaista suostumustaan. Lisämaksujen perimistä ilman kuluttajan suostumusta pidetään kuluttajansuojalain vastaisena sopimattomana menettelynä asiakassuhteissa. Elinkeinonharjoittajaa voidaan, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta kiellettyjen lisämaksujen perimistä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava maksajalle tietyn maksuvälineen käyttämisestä perittävästä lisämaksusta ennen maksutapahtuman käynnistämistä. Rajoittamatonta oikeutta lisämaksun perimiseen elinkeinonharjoittajalla ei ole, sillä maksuvälineen käyttämisestä perittävän maksun on oltava asianmukainen ja vastattava elinkeinonharjoittajalle siitä aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia

Laskutuslisää elinkeinonharjoittaja saa periä vain silloin, kun kuluttaja valitsee normaalista poikkeavan maksutavan. Kuluttajalle on lisäksi täytynyt tarjota ainakin yhtä lisämaksutonta ja tavanomaista maksutapaa, jotta laskutuslisää voidaan periä. Maksutapaa koskevasta lisämaksusta täytyy sopia kuluttajan kanssa jo kaupanteko- tai tilausvaiheessa. 

Ota yhteyttä Minilexin lakimiehiin, jos haluat tietää lisää elinkeinonharjoittajan perimien lisämaksujen sallittavuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa