Minilex - Lakipuhelin

Elinkeinonharjoittaja - kertomatta jättäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinonharjoittajalle on säädetty velvollisuus antaa tietynlaisia tietoja kuluttajalle. Esimerkiksi asiakassuhteessa taikka markkinoinnissa ei saa olla antamatta asiayhteys huomioon ottaen sellaisia olennaisia tietoja, joita kuluttaja tarvitsee tehdäkseen osto- tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen ja tämän tiedon kertomatta jättäminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen mitä hän ei olisi välttämättä tehnyt riittävin tiedoin. Elinkeinonharjoittajan tulee myös oikaista, mikäli hän havaitsee kuluttajan ymmärtäneen tuotteesta jonkin asian väärin ja huomaa, ettei hän tiedä tuotteesta kaikkea olennaista. Elinkeinonharjoittaja ei siis saa jättää asiaa kertomatta, mikäli hän havaitsee kuluttajan erehtyvän jossain tuotteeseen liittyvässä asiassa.

Tietojen riittävyyttä arvioitaessa huomioon otetaan niiden ymmärrettävyys, selkeys, oikea-aikaisuus, käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitus ja elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille. Esimerkiksi Markkinaoikeuden tapauksessa 345/12 olennaisen tiedon antamatta jättämisenä on pidetty asiakaspalvelutilanteen aikana tapahtuvan soiton yhdistämispalvelun, tietojen lähettämisen tekstiviestinä tai käyntikorttina koskevan palvelun hinnan tai sen määräytymisen perusteita mainitsematta jättämistä.

Elinkeinonharjoittaja ei saa jättää myöskään mainitsematta turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisia tietoja. Mikäli kaipaat asiassa lisäneuvoa, voit soittaa lakimiespuheliemeen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa