Minilex - Lakipuhelin

Työehtosopimus on työmarkkinaosapuolten välinen yleissopimus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Työehtosopimus on työmarkkinaosapuolten eli työnantajan tai työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestön välinen yleissopimus palkoista ja muista työsuhteisiin sovellettavista ehdoista, kuten työajoista. Työehtosopimuksella sovitaankin ehdoista, jotka ovat voimassa kullakin alalla tai ammattiryhmän työsuhteissa.

Työehtosopimuksella voidaan poiketa ainoastaan niistä työsopimuslain säännöksistä, joista voidaan sopimuksella poiketa. Työehtosopimuksilla sovitut työsuhteen ehdot takaavat työntekijöiden yhdenvertaisuuden, kun samalla sopimuksella sovitaan kaikille työntekijöille kuuluvista ehdoista.

Sen lisäksi, että työehtosopimus asettaa työsuhteessa noudatettavia vähimmäisehtoja, liittyy siihen myös työrauhavelvollisuus aina sopimuskauden ajaksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa