Minilex - Lakipuhelin

Tietojensaantioikeus lapsen huollosta erotetulle vanhemmalle - KKO:2003:7

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Tapaus eteni korkeimman oikeuden käsiteltäväksi siltä osin, onko oikeus saada lapsia koskevia tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta voitu antaa huollosta erotetulle vanhemmalle vai onko tällaisen oikeuden saamisen edellytyksenä se, että lapset samalla määrätään vanhempien yhteiseen huoltoon.

Tapauksessa avioeroon tuomittujen puolisoiden yhteiset lapset oli uskottu äidin eli B:n huoltoon. Isän eli A:n vaatiessa lasten huollon uskomista molemmille vanhemmille yhteisesti käräjäoikeus pysytti huollon yksin B:llä. Käräjäoikeus antoi kuitenkin A:lle oikeuden saada lapsia koskevia tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta. Lapsille käräjäoikeus antoi oikeuden tavata isäänsä.

A valitti käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä. Tästä A valitti korkeimpaan oikeuteen.

Korkein oikeus toteaa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 §:n 3 momentin mukaan, että tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. Korkein oikeus toteaa, että huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Lisäksi lapsen huoltajan oikeus tiedonsaantiin lapsen henkilöä koskevista asioista perustuu hänen asemaansa lapsen laillisena edustajana. Korkein oikeus toteaa, että laissa ei ole säädetty, että huollosta erotetulle vanhemmalle voitaisiin antaa tietojensaantioikeus, mutta toisaalta sitä ei ole myöskään nimenomaisesti kielletty.

Edellä mainitun lain 10 §:n mukaan lapsen huoltoa koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Lain 9 §:n 3 momentista ja 12 §:stä ilmenee, että yksilölliset ja joustavat ratkaisut ovat sallittuja mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Tämän perusteella korkein oikeus toteaa tässä asiassa, että huollosta erotetun vanhemman oikeus lapsen asioita koskevaan tietojen saantiin voi edistää vanhemman ja lapsen välisen suhteen kehittymistä ja kannustaa huollosta erotetun vanhemman sitoutumista vanhemman rooliin silloinkin, kun lapsen tapaamisoikeus on jäänyt suppeaksi tai sellaiseen ei ole katsottu olevan lainkaan edellytyksiä.

Korkein oikeus katsoo, että tuomioistuin voi antaa määräyksen, jonka mukaan huollosta erotetulla vanhemmalla on oikeus saada viranomaiselta lapsen terveydentilaa koskevia tietoja, mikäli sitä voidaan yksittäistapauksessa pitää lapsen edun mukaisena. Näin ollen A:lle annetaan oikeus käyttää huoltajalle kuuluvaa oikeutta saada lapsia koskevia tietoja terveydenhuoltoviranomaisilta. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]