Minilex - Lakipuhelin

Lasten tapaamisoikeus loma-aikana-KKO:2015:56

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsikaappaus

Tässä tapauksessa lasten äiti B oli vienyt kesäloma- aikana lapset Sveitsiin 2 viikon lomamatkalle, ja tuona aikana lasten isällä A oli tapaamisoikeus lapsiin ja oikeus pitää heitä luonaan. Vanhemmilla oli yhteishuoltajuus lapsista. Asiaa käsiteltiin ensin Helsingin käräjäoikeudessa, jossa käräjäoikeus katsoi että B oli omavaltaisesti ottanut huostaansa lapsensa sekä lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten vienyt lapset pois maasta  ilman lasten isän A:n antamaa lupaa. Isällä oli ollut oikeus nähdä lapsiaan viikonlopputapaamisessa tuona aikana ja hänellä oli myös oikeus viikon mittaiseen kesälomatapaamiseen kesäkuussa. Vaasan hovioikeuden päätöksen mukaan, jossa oli päätetty lasten huoltajuudesta,  lapsilla oli ollut oikeus tavata isäänsä A:ta muun muassa joka kolmas viikonloppu perjantaista sunnuntaihin. Kesälomien osalta oli määrätty, että lapsilla oli oikeus tavata isäänsä kesällä kaksi viikon mittaista jaksoa, joista toinen sijoittui kesäkuulle ja toinen heinäkuulle. Vanhemmat olivat lähettäneet sähköpostiviestejä lomatoiveista, ja isä A oli myöhästynyt 6 päivää lomatoiveen esittämisestä, mitä kuitenkaan ei voida tulkita niin että isä olisi menettänyt oikeutensa tapaamisiin vähäisen myöhästymisen vuoksi. Käräjäoikeus totesi, että B oli matkalle lähtiessään tiennyt, että ulkomaille lähtemisen vuoksi yksi viikonlopputapaaminen ja kesäkuun viikkotapaaminen olivat estyneet. Isä A:n kertomuksen perusteella hänen tarkoituksenaan oli ollut toteuttaa molemmat tapaamiset. Lapsikaappausta koskevan rangaistussäännöksen tulkinnan osalta käräjäoikeus totesi, että säännöksen sanamuoto tai esityöt eivät antaneet yksiselitteistä ratkaisua tulkintaongelmaan siitä, suojaako säännös myös toisen huoltajan ja lasten välisen tapaamisoikeuden toteutumista. Käräjäoikeus tuomitsi B:n lapsikaappauksesta sakkorangaistukseen sekä velvoitti äiti B:n maksamaan isä A:lle korvausta kärsimyksestä ja muista kuluista. Asian Helsingin käräjäoikeudessa  ratkaisi käräjätuomari Pasi Kumpula.

Äiti B valitti tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, joka hylkäsi syytteen sekä vapautti B:n hänelle tuomitusta rangaistuksesta ja korvausvelvollisuudesta. Hovioikeus katsoi, että toisen huoltajan ja lasten lyhytaikainen lomamatka ulkomaille ilman toisen huoltajan lupaa siten, että lasten oikeus tavata matkan aikana toista huoltajaansa estyi, ei ollut sellainen lasten  huoltosuhteen rikkominen, jonka voitaisiin katsoa yksiselitteisesti täyttävän lapsikaappausta koskevan rikoksen tunnusmerkistön. B ei ollut näin ollen menettelyllään syyllistynyt lapsikaappaukseen. Yleisesti voidaan katsoa että rikoslain mukaan omavaltainen huostaanotto tarkoittaa sitä että jos alle 16- vuotiaan lapsen huoltaja ottaa lapsen omavalteisesti huostaansa siltä jonka huostassa lapsi on. Lapsikaappaus on rikoslain mukaan kyseessä seuraavin perustein: 1) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja 2) lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman poisviemistä tai palauttamatta jättämistä. Asian Hovioikeudessa ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet Pauli Viitanen, Petri Leskinen ja Arja Mäki.

Isä A valitti hovioikeuden päätöksestä Korkeimpaan oikeuteen ja äiti B vastasi valitukseen ja vaati sen kumoamista. Korkein oikeus katsoi ettei hovioikeuden päätöstä tarvitse muuttaa. Korkeimman oikeuden mukaan lapsikaappausrikosta koskevan rangaistussäännöksen tarkoitus ei ole ulottua tilanteeseen, jossa henkilö, jonka luona lapsi  asuu, matkustaa lapsen kanssa tavanomaiselle, lyhyehkölle lomamatkalle ulkomaille, vaikka lapsen yhteishuoltaja ei olisi antanut matkaan lupaa ja vaikka lyhytaikainen tapaamisoikeus voisi matkan aikana estyä. Toki matkan ajankohta on tullut isä A:lle yllätyksenä, mutta rikoksen tunnusmerkistöä tämä tapaus ei täytä. Asian Korkeimmassa oikeudessa ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Liisa Mansikkamäki, Hannu Rajalahti, Ilkka Rautio, Pekka Koponen ja Mika Huovila. Esittelijä Matti Sepponen.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]