Minilex - Lakipuhelin

KKO:2012:85 - Vanhemman suostumus lasten poisviemiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen palauttaminen
    Haagin sopimus
    Huoltaja
    Suostumus

Korkeimman oikeuden käsittelemässä tapauksessa oli kyse siitä, että äiti oli muuttanut kolmen lapsensa kanssa Isosta-Britanniasta Suomeen vuonna 2011 ja seuraavana vuonna lasten isä toimitti hovioikeudelle hakemuksen, jossa hän vaati, että tuomioistuin määrää lapset palautettaviksi Iso-Britanniaan. Hovioikeuden ratkaistavaksi tuli kysymys siitä, oliko lasten isä suostunut siihen, että lapset muuttavat äidin mukana Suomeen tai oliko hän myöhemmin hyväksynyt sen. Aikaväli sille, kun lapset olivat muuttaneet Suomeen ja kun isä toimitti hakemuksen heidän palauttamisestaan, oli noin yksi vuosi. 

Lasten isä oli hakemuksessaan sitä mieltä, että lasten äiti oli vienyt lapset Suomeen luvatta. Vanhemmat eivät olleet avioliitossa. Äidin mukaan lasten isä oli suostunut muuttoon ja antanut siihen suullisen hyväksyntänsä ennen, kuin äiti oli muuttanut lasten kanssa Suomeen. Äiti totesi myös, ettei lasten isä ollut yhden lapsista huoltaja, joten hänellä ei ollut oikeutta vaatia kyseessä olevan lapsen palauttamista. 

Hovioikeus totesi ratkaisussaan, ettei lasten isä voinut vaatia sen lapsen palauttamista, jonka huoltaja hän ei ollut.  Kahden muun lapsen osalta hovioikeus päätyi siihen ratkaisuun, ettei äiti ollut näyttänyt toteen isän suostumusta muuttoon, joten lapset oli välittömästi palautettava Iso-Britanniaan. 

Korkeimmassa oikeudessa kahden lapsen isä vaati muun muassa myös sen lapsen, kenen huoltaja hän ei ollut, palautettavaksi Iso-Britanniaan. Äiti vaati, että lasten isän hakemus palauttamisesta hylätään myös niiden kahden lapsen osalta, jotka hovioikeus oli määrännyt palautettaviksi.

Sen lapsen osalta, jonka huoltaja isä ei juridisesti ollut, korkein oikeus päätyi samaan ratkaisuun kuin hovioikeus todetessaan, että tuon lapsen osalta poisvieminen ei ole ollut luvatonta. Kahden muun lapsen osalta keskeistä korkeimman oikeuden arvioinnissa oli se, oliko isä suostunut lasten muuttoon tai hyväksynyt sen muuton jälkeen. Vaikka isän toimittama hakemus lasten palauttamisesta saapui vasta noin vuoden kuluttua muutosta, korkein oikeus katsoi, että isä on kuitenkin muuton yhteydessä useaan otteeseen ilmoittanut äidille, ettei ole suostunut lasten muuttoon. Näin ollen korkein oikeus totesi, että isän toiminta lasten palauttamisen suhteen on sinänsä ollut johdonmukaista. 

Korkein oikeus ratkaisi asia siten, että isän ei katsottu missään vaiheessa ennen muuttoa, muuton yhteydessä tai sen jälkeen hyväksyneen kahden lapsen muuttoa Suomeen, joten heidän äitinsä toteuttama poisvieminen on ollut luvatonta.  

 

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]