Minilex - Lakipuhelin

KKO:2016:61

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
    Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
    Tapaamisoikeuden ehtojen muuttaminen

Tapauksessa oli kyse lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Vuonna 2005 syntynyt lapsi oli tavannut viimeksi isäänsä toukokuussa 2011. Lapsen vanhemmat olivat muuttaneet erilleen vuonna 2009. Lapselle oli maaliskuussa 2013 annetulla perustepäätöksellä vahvistettu oikeus tavata isäänsä siten, että tapaamiset olivat aluksi valvottuja ja lyhyitä ja laajenisivat ajan kuluessa portaittain. Tapaamiset eivät kuitenkaan olleet toteutuneet miltään osin. Isä vaati kärjäoikeudessa, että äiti velvoitetaan sakon uhalla sallimaan tapaamiset.

Käräjäoikeus velvoitti äidin sakon uhalla sallimaan lapsen ja isän väliset tapaamiset siten kuin täytäntöönpantavassa hovioikeuden päätöksessä oli määrätty. Jo käräjäoikeuden ratkaisun antamisen ajankohtana helmikuussa 2015 lapsen oli perustepäätöksen mukaan tarkoitus tavata isäänsä ja olla tämän luona muun muassa viikonloppuisin. Lapsen äiti valitti hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden asiassa antamaa päätöstä. 

Korkeimman oikeuden mukaan tapaamispäätöksen täytäntöönpanossa on harkittava muun muassa sitä, onko olosuhteet muuttuneet päätöksen täytäntöönpanon jälkeen. Jos olosuhteissa on tapahtunut vähäistä suurempia muutoksia, voidaan tapaamisoikeuden ehtoja harkinnanvaraisesti joko täsmentää tai muuttaa. Jos lapsen edun mukaista lopputulosta ei näin voida saavuttaa, voidaan täytäntöönpanohakemus tarvittaessa hylätä. Väliaikaisesti tapaamisoikeutta koskeviin ehtoihin voidaan tehdä myös vähäistä suurempia muutoksia. Korkein oikeus katsoi, että ajan kulumisen ja tapaamisten toteutumattomuuden vuoksi lapsen edun mukaista oli muuttaa tapaamisoikeuden ehtoja väliaikaisesti niin, että tapaamiset olivat aluksi valvottuja ja laajenivat portaittain, kun tietty määrä tapaamisia oli toteutunut. Tarkoituksena on kehittää lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vähitellen. Korkein oikeus asetti äidille uhkasakon varmistamaan sopimuksen toteutumisen, koska äiti oli jo alusta alkaen laiminlyönyt päätöksen noudattamisen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]