Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - KKO:2011:59

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
    Lapsen asuminen

Korkeimman oikeuden tapauksessa 2011:59 oli kyse siitä, voitiinko huostaanotetun lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeva asia ottaa käsiteltäväksi yleisessä tuomioistuimessa lapsen huostassapidon aikana.

Tapauksessa TH ja YK olivat menneet naimisiin vuonna 1997. Heidän poikansa TK oli syntynyt vuonna 1998. Puolisot tuomittiin avioeroon vuonna 2000, jonka jälkeen poika jäi asumaan äitinsä PH:n luokse. Vanhemmat olivat 15.1.2004 sopineet, että lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa ja asuu isänsä YK:n luona. PH oli 5.1.2005 vireille tulleella hakemuksella hakenut lapsen huollon ja asumisen muuttamista. Käräjäoikeus oli hylännyt vaatimukset.

PH vaati 25.4.2007 hakemuksella lapsen määräämistä yksin hänen huoltoonsa sekä asumaan hänen luonaan. PH vaati YK:n velvoittamista maksamaan elatusapua lapselleen. PH:n mukaan olosuhteet ovat muuttuneet aiemman ratkaisun jälkeen eikä YK ikänsä ja terveydentilansa vuoksi kykene huolehtimaan lapsesta.

Käräjäoikeuden mukaan tapauksessa ei ole näytetty, että yhteishuoltajuus ei olisi toiminut tai että YK:n asuin- ja elinolosuhteissa olisi tapahtunut olennaisia muutoksia. Käräjäoikeus ei muuttanut ratkaisua. PH valitti hovioikeuteen, joka ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

YK oli kuollut 27.11.2009. PH on siis siitä lähtien ollut TK:n ainoa huoltaja. Korkeimman oikeuden mukaan tämän johdosta kysymys on enää siitä, raukeaako lausunnon antaminen asiassa YK:n kuoleman johdosta vai onko katsottava, ettei yleisellä tuomioistuimella ole toimivaltaa käsitellä huostaanotetun lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevaa asiaa.

Korkein oikeus katsoo, että käsillä olevassa asiassa edellytykset antaa perusteltu ratkaisu siitä, miten TK:n huolto, asuminen, tapaamisoikeus ja elatus tulisi lapsen edun mukaisella tavalla huostaanoton mahdollisen päättymisen varalta järjestää, ovat olleet puutteelliset. Asiassa ei ollut siten lapsen edun kannalta pätevää syytä saada tässä vaiheessa huostaanottoa uutta ratkaisua huoltosuhteista. PH:n hakemus olisi siten vaatimuksia enempää tutkimatta tullut hylätä ennenaikaisena. Lisäksi Korkein oikeus toteaa, että koska YK on kuollut, PH on tällä hetkellä TK:n ainoa huoltaja. Jos TK:n huostaanottoa koskeva päätös puretaan, lapsi palautetaan ainoalle lakimääräiselle huoltajalleen. Enemmän lausunnon antamiseen PH:n hakemuksen johdosta ei siten ole syytä.

Lausunnon antaminen PH:n hakemuksen johdosta siis raukeaa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]