Minilex - Lakipuhelin

Lapsen isovanhemman puheoikeus huoltoasiassa - KKO:1998:66

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus
    Puhevalta

A oli surmannut aviopuolisonsa B:n 7.12.1994. Pariskunnalla oli yhteinen 2-vuotias tytär C, joka vietiin tapahtuman jälkeen äidinäitinsä D:n hoidettavaksi. Sosiaalilautakunta otti tytön huostaan 14.2.1995, sijoitti hänet sijoitusperheeseen 19.6.1995 ja lastenkotiin 27.6.1996. A tuomittiin taposta kuuden vuoden vankeuteen.

Tytön äidinäiti D haki huoltoa itselleen siten, että tytön täti ja tämän aviomies olisivat toissijaisia huoltajia. Lain mukaan huoltoa koskevan asian voivat panna vireille lapsen vanhemmat, sosiaalilautakunta tai lapsen sukulaiset, jos lapsin on jäänyt ilman huoltajaa. A oli lain mukaan tytön huoltaja, vaikka oli vankilassa suorittamassa tuomiotaan. Käräjäoikeus katsoi, ettei sukulaisilla ollut asianosaisasemaa, ja jätti hakemuksen tutkimatta.

Hovioikeus totesi, että lain päätavoite eli lapsen etu huollossa ei tullut tutkittavaksi, jos säännöstä tässä tapauksessa sovellettaisiin niin, ettei sukulaisilla ole puhevaltaa. Hovioikeus palautti asian käräjäoikeuden tutkittavaksi.

Korkein oikeus totesi, että sosiaalilautakunnalle annettu toimivelvollisuus lapsen huoltoa koskevissa asioissa on riittävä tae lapsen edun mukaiselle toiminnalle. Puhevaltaa ei korkeimman oikeuden mukaan voi tapauskohtaisesti harkita, vaan puhevalta on säännöksen sanamuodon mukaisilla tahoilla. D:llä ja muilla sukulaisilla ei siis ollut puhevaltaa asiassa. Korkein oikeus totesi kuitenkin, että sosiaalilautakunnan ratkaisuihin voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudessa.

Ratkaisussa voidaan perustellusti kysyä, toteutuuko lapsen etu sosiaalilautakunnan huoltopäätöksellä. Tuomioistuimessa esitetyn todistelun mukaan 49-vuotiaalla äidinäidillä oli läheiset välit tyttöön. Lapsenhuoltolain mukaan lapsen suhteita läheisiin tulee tukea, ja nykyään myös isovanhempien merkitystä on alettu tuoda esille. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla suojaa perhe-elämää, johon voidaan tapauksesta riippuen katsoa kuuluvan myös isovanhempien. Ratkaisu on tehty kaksikymmentä vuotta sitten, ja on toivottavaa, että nykyään lapsen etua punnittaisiin myös suhteessa isovanhempiin ja muihin läheisiin. 

 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]