Minilex - Lakipuhelin

Sosiaalilautakunnan selvityksen tarve - KKO:1992:132

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Kihlakunnanoikeuden päätöksellä 5.3.1990 oli vahvistettu A:lle ja B:lle kahden lapsen yhteishuoltajuus sekä B:lle laaja tapaamisoikeus. A vaati tapaamisoikeuden rajoittamista ja elatusavun määräämistä B:n maksettavaksi. Perusteena oli, että laaja tapaamisoikeus vaikutti lapsiin kielteisesti ja järkytti heidän perusturvallisuuttaan.

Kihlakunnanoikeus totesi sosiaalilautakunnan selvityksen perusteella, että yhteishuoltoa ei ollut syytä muuttaa. Sen sijaan se rajoitti B:n tapaamisoikeutta ja määräsi B:n maksettavaksi elatusapua, koska olosuhteet olivat muuttuneet tapaamisoikeuden rajoittamisen vuoksi. Hovioikeus ei muuttanut päätöstä tältä osin.

A haki valituslupaa, ja korkein oikeus pyysi 8.1.1992 hakemuksen vuoksi sosiaalilautakunnalta selvitystä lasten oikeudesta tavata B:tä sekä muista asiaan liittyvistä seikoista kuten siitä, tulisiko jokin muu tapaamisratkaisu kyseeseen. Lautakunta lähetti 3.2.1992 vastauksen, jossa se viittasi 7.3.1991 annettuun lausuntoon lasten huoltoa koskevassa asiassa. Sen mukaan lasten etu ei edellyttänyt uuden selvityksen tekemistä. Asiakirjassa ei annettu vastauksia niihin seikkoihin, joista korkein oikeus pyysi selvitystä.

Korkein oikeus totesi, että sen käytettävissä ei ollut riittävästi tietoja lasten ja vanhempien nykyisistä olosuhteista. Se ei myöskään ollut saanut tietoa pyytämistään seikoista, minkä perusteella itsenäisen arvion tekeminen ei ollut mahdollista. Korkeimman oikeuden mukaan selvitys oli edelleen tarpeen asian ratkaisemiseksi. Korkein oikeus pyysi sosiaali- ja terveysministeriötä vaatimaan kaupungin sosiaalilautakunnalta uutta selvitystä, jossa olisi vastaukset aiemmin pyydettyihin seikkoihin.

Lautakunnan kieltäytyminen selvityksen antamisesta herättää ihmetystä. Korkeimmalla oikeudella on ollut käytettävissään aiempi selvitys, ja se on arvioinut tarvitsevansa lisää tietoja. Lautakunnan ei pitäisi oma-aloitteisesti päättää, mitä tietoja tuomioistuin tarvitsee silloin, kun tuomioistuin niitä pyytää. Lautakunnan viivyttely on aiheuttanut asian pitkittymistä ja myös turhia kuluja.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]