Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huostaanotto-KHO:1998:28

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen huostaanotto
    Sijaishuolto

Tässä tapauksessa nuori äiti oli saanut lapsen 18- vuotiaana, ja tällöin lapsen hoidossa ilmeni puutteita, niin että tästä oli tullut useita ilmoituksia niin yksityiseltä- kuin julkiseltakin puolelta. Lapsen huostaanottoa ei ollut harkittu tuona aikana ja perhettä tuettiin tänä vaikeana aikana avohuollon tukitoimin. Äiti kuitenkin päätyi antamaan lapsensa adoptoitavaksi syksyllä 1995. Lapsi sijoitettiin 1995 päivystysperheeseen ja edelleen vuonna 1995 erääseen perheeseen adoptiotarkoituksessa, koska lapsen äidin elämä ei ollut vakaata. Äiti kuitenkin peruutti halunsa antaa lapsensa adoptioon vuonna 1996, hän kertoi tehneensä virheen vuonna 1995 päättäessään adoptiosta. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti  ottaa lapsen lautakunnan huostaan ja sijoittaa hänet perheeseen sillä perusteella, että huostaanotolla pyrittiin turvaamaan lapsen tilanne. Hänen äkillinen ja suunnittelematon siirtonsa sijaisperheestä takaisin äidille vaaransi vakavasti lapsen kaikinpuolisen sekä henkisen että fyysisen kehityksen. Äiti kuitenkin valitti päätöksestä lääninoikeuteen ja perusteli tätä sillä että hänen elämäntilanteensa oli muuttunut radikaalisti, äiti oli mennyt naimisiin ja vakiintunut muutenkin ja saanut elämänsä kuntoon. Lääninoikeus järjesti asiassa suullisen käsittelyn ja hylkäsi valituksen. Lapsellä oli muodostunut jo suhde perheeseen johon hänet oli sijoitettu ja hän oli elänyt perheessä jo kolme vuotta. Lapsi ei myöskään ollut tavannut äitiään tai tämän perhettä kovinkaan usein.

 

Korkein hallinto- oikeus kuitenkin katsoi lastensuojelulaissa säädettyjen huostaanottamisen edellytysten olevan edelleen olemassa ja hylkäsi valituksen lapsen huostaanottamista koskevalta osalta. Lääninoikeuden päätös täten kumottiin  lapsen sijoituspaikkaa koskevalta osalta ja palautettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle lapsen sijoittamiseksi lastensuojelulain nojalla äitinsä hoidettavaksi ja kasvatettavaksi. Korkein hallinto- oikeus perusteli päätöstään sillä että lapsen palauttamisessa äitinsä hoitoon ei ollut esteitä lastensuojelulain mukaan, kunhan perhettä tuetaan avohuollon tukitoimin ja tämä tapahtuu suunnitellusti.  Sijaishuollon osalta äänestys päättyi 3-2.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]