Minilex - Lakipuhelin

Lapsen palauttaminen - KKO:2008:89

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen palauttaminen
    Haagin sopimus

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2008:89 oli kysymys lasten palauttamisesta. Hovioikeus oli määrännyt A:n ja B:n yhteiset lapset palautettavaksi Suomesta Australiaan. A:n ja B:n tekemän sopimuksen mukaan lapset tulisivat palaamaan sinne vapaaehtoisesti. Hovioikeuden tuomiosta tai osapuolten sopimuksesta huolimatta lapset olivat jääneet asumaan Suomeen. Noin puolen vuoden kuluttua tuomion antamisesta B matkusti lasten kanssa kuukaudeksi Australiaan, minkä jälkeen hän palasi lasten kanssa takaisin Suomeen. Tämän jälkeen A vaati lasten palauttamista Australiaan. Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, oliko A hyväksynyt sen, että lapset olivat jääneet asumaan Suomeen, ja voitiinko A:n palauttamisvaatimukseen näin ollen suostua.

A ei ole vaatinut 25.9.2007 annetun lasten palauttamista koskevan päätöksen täytäntöönpanoa joko päätöksessä määrätyllä tai asianosaisten samana päivänä tekemästä sopimuksesta ilmenevällä tavalla. Päätöksestä ja sopimuksesta huolimatta A on tuonut lapset takaisin Suomeen lokakuussa 2007. Joulukuussa 2007 A on hovioikeuden päätöksestä ilmenevin tavoin tehnyt oleskelulupahakemuksen Suomen ulkomaalaisvirastolle sekä ajoneuvon autoveroa koskevan veronhuojennushakemuksen Tullihallitukselle. Tämän lisäksi A on helmikuussa 2008 toimittanut suuren osan koti-irtaimistostaan Australiasta Suomeen.

A on perustellut lasten palauttamista koskevaa hakemusta siten, että B on toiminut syyskuussa 2007 annetun palauttamispäätöksen vastaisesti matkustaessaan lasten kanssa maaliskuussa 2008 Australiaan ja palattuaan sieltä Suomeen lasten kanssa huhtikuussa 2008. Korkeimman oikeuden mukaan asiassa on arvioitava sitä, onko A menettelyllään kuitenkin hyväksynyt lasten jäämisen Suomeen jo aikaisemmin, syyskuussa 2007 annetun palauttamispäätöksen jälkeen.

Korkeimman oikeuden mukaan A:n menettelystä voidaan päätellä, että hän on hyväksynyt tilanteen, jossa lapset ovat aikaisemman päätöksen jälkeen ja siinä annetusta palauttamismääräyksestä huolimatta jääneet asumaan Suomeen B:n kanssa jo loppuvuodesta 2007. A:n esittämä selvitys ei anna aihetta muuttaa tätä arviota. Näin ollen B:n menettelyä jäädä lasten kanssa Suomeen Australiasta paluun jälkeen ei voida korkeimman oikeuden mukaan pitää luvattomana lasten palauttamatta jättämisenä.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]