Minilex - Lakipuhelin

Lapsen tapaamisoikeus - KKO:2008:69

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Lapsen tapaamisoikeus

Tapauksessa vanhemmat olivat lastensa tapaamisoikeutta koskevassa asiassa sopineet 13- ja 16-vuotiaiden lastensa oikeudesta tavata äitiään sekä tapaamisten ajankohdista ja vähimmäismääristä. Lapset olivat käräjäoikeudessa heitä kuultaessa toivoneet tapaamisoikeuden järjestyvän ilman tapaamisia koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä. Kysymys siitä, oliko aihetta olettaa, että vanhempien sopimus näiden määräysten osalta olisi vastoin lasten etua.

Lain mukaan, jos vanhemmat tai toinen heistä ovat lapsensa huoltajia, voi tuomioistuin uskoa lapsen huollon vanhempien sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle vain, jos tähän on lapsen kannalta erittäin painavia syitä. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Tässä tarkoituksessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, miten huolto ja tapaamisoikeus parhaiten toteutuvat vastaisuudessa.

Lain mukaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa on selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide sikäli kuin se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista, jos vanhemmat eivät ole asiasta yksimieliset, jos lapsi on muun henkilön kuin huoltajansa hoidettavana taikka jos tätä muutoin on pidettävä lapsen edun kannalta aiheellisena.

Käräjäoikeus totesi tulleensa vakuuttuneeksi siitä, että tapaamiset ja luonapidot äidin luona tapahtuivat luontevammin ja lasten etu parhaiten huomioon ottaen siten, etteivät ne olleet sidotut tiettyihin määräaikoihin. Myös mahdolliset poikkeamiset tiukasti säännellyistä tapaamisten kestoista ja muut ehtojen muuttamiset saattaisivat aiheuttaa tarpeetonta ahdistusta ja mielipahaa kaikille asianosaisille.  Myöskään hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä.

Korkeimmassa oikeudessa äiti vaati hovioikeuden muuttamista siten, että lasten tapaamiset säänneltäisiin tarkemmin tiettyihin määräaikoihin. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätöksen ja päätyi siihen, että nuorempi lapsi sidotaan tarkkoihin aikoihin, kun taas pian 18 vuotta täyttävälle lapselle ei anneta tapaamisoikeutta koskevaa määräystä. Korkein oikeus katsoi, ettei ollut aihetta olettaa, että vanhempien yksimielisesti tekemä sopimus lasten tapaamisoikeudesta olisi tapaamisajankohtien yksilöinnin osalta vastoin lasten etua.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]