Minilex - Lakipuhelin

Ympäristövahingon korvaaminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövahingon perusteella voidaan suorittaa korvausta henkilövahingosta, esinevahingosta, puhtaasta varallisuusvahingosta sekä muusta ympäristövahingosta. Ympäristövahinkojen korvaaminen perustuu usein lain mukaan tuottamuksettomaan eli ankaraan vastuuseen. Vahingonaiheuttaja joutuu siis korvaamaan vahingon riippumatta siitä, miten hänen oma tai esimerkiksi hänen alaistensa toiminta vaikutti vahingon syntymiseen.

Henkilövahinkona korvataan henkilöiden terveydentilaan kohdistuvia haittoja, esimerkiksi sairauksia, vammoja tai kuolema. Esinevahinkona korvausta suoritetaan esineisiin kohdistuvista taloudellisista menetyksistä, kuten kiinteän tai irtaimen omaisuuden vaurioitumisesta, tuhoutumisesta tai arvon alenemisesta.

Puhtaalla varallisuusvahingolla tarkoitetaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessä esine- tai henkilövahinkoon. Sen korvattavuus edellyttää, ettei syntynyt vahinko ole vähäinen. Rikoksella aiheutetut vahingot on kuitenkin aina korvattava, riippumatta niiden vähäisyysasteesta.

Ympäristövahinkona voidaan korvata myös taloudellista menetystä aiheuttamattomat häiriöt, kuten melu- ja hajuhaitat. Niistä suoritettava korvaus rajataan kohtuulliseen määrään, jota arvioitaessa otetaan huomioon häiriön tai vahingon kestoaika, sekä vahinkoa kärsineen mahdollisuus rajoittaa tai torjua itse vahingon syntyminen. Korvausta on mahdollista määrätä suoritettavaksi myös vahingonkärsijälle tai viranomaiselle aiheutuneista vahingon torjunta- tai ympäristön ennallistamiskustannuksista.

Ympäristövahinkojen korvaamisesta vastuussa on yleensä se, jonka harjoittamasta toiminnasta vahinko aiheutui. Ympäristövahingoissa ongelmana onkin usein osoittaa syy-yhteys vahingon ja toiminnan välillä, sillä ympäristövaikutukset voivat syntyä hitaasti tai monen eri syyn yhteisvaikutuksena, esimerkiksi sään myötävaikutuksella. Koska mahdollisten ympäristövahinkojen joukko on hyvin laaja-alainen, kannattaa epäselvissä tilanteissa kääntyä asiantuntijan puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »