Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinkoa koskeva korvaushakemus kuolemantapauksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli potilasvahingosta on seurannut potilaan kuolema, hautaamisesta huolehtinut voi hakea korvausta potilaan hautaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Yleensä korvauksen hakijoina ovat vainajan vanhemmat, lapset, aviopuoliso tai muut erityisen läheiset henkilöt. Korvaus maksetaan kuitenkin sille, joka on tosiasiassa maksanut kulut, eli yleensä kuolinpesälle.

Korvaushakemuksessa tulee eritellä varsinaiset hautauskulut, lähiomaisten matka- ja hautajaisvaatekulut, sekä muut hautajaisten järjestämiseksi tarpeelliset kustannukset. Lisäksi korvaushakemukseen tulee liittää tositteet aiheutuneista kustannuksista, perukirjan jäljennös sekä mahdollinen testamentti. Perunkirjoituskulujen ei ole oikeuskäytännössä katsottu kuuluvan hautaamiskustannuksiin, joten näitä kuluja ei korvata.

Samassa yhteydessä hautauskulujen korvauksen kanssa voidaan hakea perhe-eläkettä maksettavaksi niille henkilöille, joilla oli lain mukainen oikeus saada elatus vainajalta. Hakijoina voivat olla vainajan leskeksi jäänyt avio- tai avopuoliso, taikka vainajan lapsi. Elatusavulla korvataan heille se elatus, joka heiltä jää vastaisuudessa saamatta kuolemantapauksen johdosta.

Korvauksen käsittelyä varten hakijan on ilmoitettava elatusta hakevien henkilöiden tiedot ja muita etuuksia maksavat vakuutuslaitokset. Asiaa koskevat korvauspäätösten jäljennökset on hyvä liittää mukaan. Elatuskorvauksen hakija voi myös esittää hakemuksessa oman näkemyksensä elatuksen suuruuteen vaikuttavista tekijöistä. Loppupeleissä kuitenkin Potilasvakuutuskeskus tekee päätöksen oikeudenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Potilasvakuutuskeskus ei saa ratkaista elatuskorvausta koskevaa asiaa lopullisesti ennen kuin se on pyytänyt ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta. Ratkaisuehdotus ei ole sitova, mutta siitä poikkeamiseen tulisi olla painava syy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa