Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Potilasvahinkolautakunta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen asiantuntijaelin, joka käsittelee potilasvahinkoasioita ja antaa niistä ratkaisusuosituksia ja lausuntoja. Ratkaisusuositukset ja lausunnot ovat hakijalle maksuttomia.

Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia korvauksenhakijan tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan pyynnöstä potilasvahinkoasioissa. Myös Potilasvakuutuskeskus ja vakuutuslaitos voivat pyytää ratkaisusuositusta lautakunnalta, ja tietyissä korvausasioissa Potilasvakuutuskeskuksen onkin pyydettävä lausuntoa ennen asian ratkaisemista. Tuomioistuin tai asianosainen voivat pyytää potilasvahinkolautakunnalta lausuntoa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevasta asiasta, mutta lautakunta ei saa ottaa kantaa jo tuomioistuimessa ratkaistuun asiaan.

Potilasvahinkolautakunnan sivutehtävänä on lausuntojen ja ratkaisusuositusten kautta pyrkiä yhtenäistämään potilasvahinkojen korvaamista koskevia käytäntöjä. Lautakunta voi myös antaa vakuutuksenantajille yleisiä suosituksia siitä, miten lakia tulisi soveltaa korvausasioissa. Jos lautakunnalta on pyydetty ratkaisusuositus tai lausunto täysin aiheettomasta asiasta, lautakunnan ei tarvitse käsitellä asiaa. Näin estetään lautakunnan työn ruuhkautuminen turhien asioiden käsittelyn vuoksi.

Valtioneuvosto muodostaa uuden potilasvahinkolautakunnan kolmen vuoden väliajoin. Lautakunnassa on kahdeksan varsinaista jäsentä ja kuusitoista varajäsentä. Jäseniksi valitaan vain henkilöitä, jotka ovat riittävästi perehtyneet terveydenhuoltoasioihin. Lisäksi puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta edellytetään oikeudellista tietämystä. Kaikki jäsenet ovat virkavastuun alaisia toimiessaan lautakunnassa. Tämä tarkoittaa, että jokaisella jäsenellä on rikosoikeudellinen virkavastuu kaikista lautakunnan antamista ratkaisusuosituksista ja lausunnoista.

Varoitukset

- Potilasvahinkolautakunta ei saa antaa ratkaisusuositusta tai lausuntoa asiassa, jonka tuomioistuin on jo ratkaissut

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa