Minilex - Lakipuhelin

Ankara vastuu on tuottamuksesta riippumatonta vastuuta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ankara vastuu on juridiikassa käytettävä termi, joka tarkoittaa tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Ankaran vastuun tilanteessa vahingonaiheuttajalla on siis vastuu aiheuttamastaan vahingosta siitä huolimatta, onko hän syyllistynyt laiminlyöntiin tai tuottamuksen. Korvausvastuu syntyy siis yksin sen perusteella, että vahinko todetaan sattuneeksi, vaikka vahingonaiheuttaja olisi toiminut täysin huolellisesti.

Vahingonkorvauksen yleislain mukaan vahingonkorvausvastuu edellyttää pääsääntöisesti tuottamuksellista toimintaa vahingonaiheuttajan puolelta. Ankarasta vastuusta säädetään erityislaeissa, kuten ympäristövahinkolaissa ja ydinvastuulaissa. Tämä on perusteltu sillä, että kyseisten lakien kattamaan toimintaan sisältyy usein tavallista vakavampi vahingonvaara. Tuottamukseen perustuva vastuu on siis pääsääntö, ja ankara vastuu on olemassa vain kun siitä on erikseen laissa säädetty. Ankara vastuu koskee yleensä tilanteita, joista aiheutuvilla vahingoilla voi olla erityisen vaarallinen merkitys.

Eräissä tilanteissa ankara vastuu välittyy "isännälle" apulaisen tai alaisen kautta. Esimerkiksi tilintarkastuksessa tilintarkastaja vastaa ankaralla vastuulla, jos hänen apulaisensa aiheuttaa tehtävää suorittaessaan vahinkoa tahallaan tai tuottamuksesta. Vaikka apulaisen toimintaa olisi valvottu ja tilintarkastaja itse olisi ollut huolellinen, hän korvaa siis silti apulaisensa aiheuttaman vahingon.

Ankara vastuu on langetettu myös tietyissä lain ulkopuolisissa tilanteissa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että poikkeuksellisen vaarallinen toiminta voi muodostaa ankaran vastuun. Ankaraan vastuuseen kuuluu yleensä vastuuvakuutusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että jos joku harjoittaa toimintaa johon sisältyy ankara vastuu, hänen on otettava ennakollisesti vakuutus jolla katetaan vahingonkorvauskuluja, jos vahinkoa sitten aiheutuu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa