Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Hoitovahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hoitovahinko on tyypillisin potilasvahinkona korvattava vahinko. Hoitovahingosta on kyse, kun potilaalle on aiheutunut henkilövahinko terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä, taikka tarpeellisten toimenpiteiden laiminlyönnistä. Hoitovahinko sisältää myös esimerkiksi rokottamisessa sekä veren- tai elintenluovutuksen yhteydessä tapahtuneet vahingot. Vahinkona korvataan potilaalle aiheutuneet henkilövahingot, eli erilaiset terveydentilaan liittyvät haitat.

Hoitovahingon korvattavuuden edellytyksenä on se, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi toiminut toisin ja näin todennäköisesti välttänyt vahingon. Hoitovahinkoa arvioitaessa kiinnitetään siis huomio siihen, syyllistyikö vahingon aiheuttaja sellaiseen huolimattomuuteen jollaista ammattilaisen tulisi osata välttää. Mikäli tilanne oli niin hankala, ettei edes kokenut ammattihenkilö olisi todennäköisesti osannut välttää vahinkoa, ei vahinko tule hoitovahinkona korvattavaksi.

Jos potilaan käsittelyssä on noudatettu ammattihenkilön huolellisuutta ja vahinko on siitä huolimatta päässyt aiheutumaan, vaikka korvaus hoitovahinkona ei siis tulekaan kyseeseen, saattaa vahinko olla korvattavissa kohtuuttomana vahinkona. Kohtuuton vahinko on kyseessä, kun potilaalle aiheutuu käsittelystä kohtuuttomasti vakava ja yllättävä seuraus, kuten pysyvä vaikea sairaus tai vamma, taikka jopa kuolema.

Se, kuka on kokenut ammattihenkilö ja mitä häneltä vaaditaan, vaihtelee eri terveydenhuollon ammattialojen mukaan. Myös koulutustasolla on merkitystä: esimerkiksi on selvää, että erikoislääkäriltä odotetaan enemmän kuin yleislääkäriltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa