Minilex - Lakipuhelin

Raideliikenteen harjoittajan vastuu vahingosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Raideliikenteen harjoittajan vastuu raidekulkuneuvojen käyttämisestä perustuu lähtökohtaisesti tuottamuksesta riippumattomalle eli ankaralle vastuulle. Saman vastuun piiriin lukeutuu myös raideliikenteeseen käytettävien raiteiden ja laitteiden vioista johtuvien vahinkojen korvaaminen. Raideliikenteen harjoittajan vastuu koskee kaikkea raiteilla kulkevaa liikennettä, kuten juna-, raitiovaunu- ja metroliikennettä, ja sitä sovelletaan sekä ulkopuoliselle että sopimussuhteessa olevalle matkustajalle aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Korvauksen määrittämiseen sovelletaan eräiltä osin myös vahingonkorvauslakia.

Raideliikenteen harjoittajan vastuu kattaa sekä henkilövahinkojen että esinevahinkojen korvaamisen. Vahingosta vastaa raidekulkuneuvon omistaja, haltija, tai se joka käyttää raidekulkuneuvoa. Radanpitäjä taas vastaa vahingoista jotka aiheutuvat raideliikenteeseen käytettävän väylän, raiteen tai laitteen virheellisyydestä tai puutteellisuudesta, taikka raideliikenteen ohjauksen virheellisyydestä. Jos vahingonaiheuttajia katsotaan olevan useampia, he vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti. Vahingonaiheuttajan vastuuta ei voi rajoittaa sopimuksin etukäteen ennen vahinkojen tapahtumista.

Törmäysvahinkoja moottoriajoneuvojen ja eläinten kanssa, poroja lukuun ottamatta, ei lueta automaattisesti ankaran vastuun piiriin. Ankara vastuu tulee kyseeseen jos raideliikenteen harjoittajan puolella ilmenee huolimattomuutta tai moitittavaa toimintaa, esimerkiksi siten että raideliikenteessä on rikottu liikennesääntöjä. Jos tällaista ankaroittamisperustetta ei ole, näissä tilanteissa siis raideliikenteen harjoittajan oma tuottamus vaikuttaa vastuuseen.

Jos vahinko on seurausta sellaisesta raideliikenteeseen liittymättömästä ylivoimaisesta tapahtumasta, johon raideliikenteen harjoittajan ei voida olettaa osanneen varautua, hänet saatetaan vapauttaa kokonaan vahingonkorvausvastuusta. Tällaisia ylivoimaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi yllättävät sääilmiöt tai ulkopuolisen tahon tekemä vahingonteko. Myös vahinkoa kärsineen myötävaikuttaminen vahingon syntyyn voi alentaa korvausta tai poistaa sen kokonaan. Esinevahingon osalta vahingonkorvausta voidaan sovitella myös kohtuuden nimissä. Tahallisesti aiheutetusta vahingosta tulee kuitenkin aina määrätä täysi korvausvastuu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa