Minilex - Lakipuhelin

Ydinvastuu perustuu ankaralle vastuulle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ydinvahinko tarkoittaa lain mukaan vahinkoa, joka aiheutuu ydinaineen radioaktiivisista ominaisuuksista, eli toisin sanoen säteilystä. Ydinvastuu perustuu tuottamuksesta riippumattomalle eli ankaralle vastuulle. Ydinlaitoksen haltijan on suoritettava korvausta aiheutuneen ydinvahingon osalta, vaikkei vahinko olisi aiheutunut hänen tai hänen henkilökuntansa tuottamuksesta. Myös ydinaineen kuljettaja voi tietyissä tilanteissa joutua vastuuseen aiheutuneesta ydinvahingosta.

Kun ydinlaitos sijaitsee Suomessa ja ydinvahinko aiheutuu Suomen alueella, laitoksen haltija vastaa vahingoista täysimääräisesti. Jos kuitenkin Suomessa sijaitsevasta ydinlaitoksesta aiheutuu ydinvahinkoa Suomen ulkopuolella, vahingonaiheuttajan vastuulle on asetettu laissa enimmäismäärä. Laitoksen haltijan on siis Suomen lain mukaan korvattava vahingot Suomen ulkopuolella vain tähän kattorajaan asti.

Ydinvastuun varalta tulee Suomessa olevan ydinlaitoksen haltijalla olla Finanssivalvonnan hyväksymä pakollinen vakuutus. Ne vahingot, joita vakuutus ei kata, korvataan tiettyyn määrään saakka valtion varoista. Ydinvahinkojen korvaamista koskevat säännökset perustuvat suurelta osin Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, joten sääntelyn sisällössä tapahtuu muutoksia aika ajoin. Ajankohtainen tilanne kannattaakin aina tarkistaa asiantuntijalta.

Korvausvastuusta on mahdollista vapautua tiettyjen ylivoimaisten syiden perusteella. Esimerkiksi jos ydinvahinko on aiheutunut sodan, poikkeuksellisten luonnontapahtumien tai muun sellaisen syyn vuoksi, johon vahingonaiheuttaja ei voinut mitenkään vaikuttaa, vastuu poistuu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa