Minilex - Lakipuhelin

Potilaan vakuuttaminen on ammatinharjoittajan velvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilaiden vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia, jotka harjoittavat terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa. Jos potilaalle aiheutuu potilasvahinkoa terveyden- tai sairaanhoitotoiminnan yhteydessä, hän saa vahingonkorvauksen terveydenhuoltoa harjoittavan ottamasta vakuutuksesta. Tällä tavalla varmistetaan korvausten suorittaminen terveyden- tai sairaanhoitotoiminnan harjoittajien omasta varallisuustasosta riippumatta.

Vakuutuksenottovelvollisuuden vastaparina toimii vakuutuksenantovelvollisuus. Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalle on myönnettävä vakuutus, koska se on kyseisen toiminnan harjoittamisen edellytys.

Jos terveyden- tai sairaanhoitotoiminnan harjoittaja laiminlyö velvollisuutensa ottaa vakuutus, hänen on maksettava korotettu vakuutusmaksu laiminlyöntinsä ajalta. Korotettu maksu voi olla enintään kymmenkertainen normaaliin verrattuna. Korotetun maksun määrää ja perii Potilasvakuutuskeskus.

Vain Potilasvakuutuskeskukseen kuuluvat vakuutusyhtiöt voivat myöntää tällaisia erityisiä vakuutuksia. Potilasvakuutuskeskus hoitaa korvaustoiminnan kun potilasvahinkoa on päässyt syntymään. Sen on ennen korvausasian ratkaisemista kuitenkin saatettava asia potilasvahinkolautakunnan käsiteltäväksi tietyissä tapauksissa. Potilasvahinkolautakunta antaa lausuntoja ja ratkaisusuosituksia korvausasioissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa