Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Potilas on oikeutettu potilasvahinkolain mukaiseen potilasvakuutuksesta maksettavaan korvaukseen, mikäli hänelle aiheutuu henkilövahinko Suomessa annetun terveys- tai sairaanhoidon yhteydessä, tutkimuksen, hoidon tai muun käsittelyn aikana. Korvaus maksetaan, jos on todennäköistä, että henkilövahinko aiheutui hoitohuoneiston tai -laitteiston vian johdosta. Kyse voi olla esimerkiksi laitteiston viasta, tulipalosta laitoksessa tai muusta vastaavasta äkillisestä vahinkotapahtumasta. Henkilövahinko tarkoittaa henkilön terveydentilaan kohdistuvaa haitallista seurausta, kuten sairautta, kipua tai vammaa.

Hoitohuoneiston homevauriosta tai muusta sen kaltaisesta pysyvämmästä syystä johtuva vahinko ei sen sijaan tule korvattavaksi potilasvakuutuksesta potilasvahinkona.  Homeen ja muiden pysyvämpien seikkojen aiheuttamat vahingot voivat tulla korvattaviksi vahingonkorvauslain yleisten säännösten perusteella. Potilasvahinkona korvataan toisin sanoen yksittäisten tapahtumien aiheuttamia vahinkoja, ei jatkuvista olosuhteista johtuvia haittoja.

Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavilla, esimerkiksi sairaaloilla sekä terveyskeskuksilla, on oltava vakuutus hoitohuoneistojen tai -laitteistojen aiheuttamien potilasvahinkojen varalta.

Vinkit

- Potilas on oikeutettu korvaukseen hoitohuoneiston tai -laitteiston aiheuttamasta henkilövahingosta

Varoitukset

- Hoitohuoneistosta tai -laitteistosta johtuvana potilasvahinkona korvataan yksittäisen huoneiston tai laitteiston tapahtuman aiheuttama vahinko, ei jatkuvista olosuhteista johtuvia haittoja

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa