Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Kohtuuton vahinko

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kohtuuttomana vahinkona on mahdollista korvata potilaalle tutkimuksesta tai hoidosta aiheutunut henkilövahinko, mikäli muut potilasvahingon korvausperusteet eivät täyty. Kyse on siis vahingosta jota ei katsota esimerkiksi hoitovahingoksi tai infektiovahingoksi.

Kohtuuttoman vahingon korvaamisen edellytyksenä on, että potilaalle on aiheutunut hoidon tai tutkimuksen seurauksena pysyvä vaikea sairaus, vamma tai kuolema. Kohtuuttoman vahingon korvattavuus edellyttää myös, että aiheutunutta henkilövahinkoa on pidettävä kohtuuttomana ottaen huomioon vahingon vakavuus, sairauden tai vamman laatu ja vaikeusaste, potilaan muu terveydentila, vahingon harvinaisuus ja vahingonvaaran suuruus yksittäistapauksessa.

Kohtuuttoman vahingon korvattavuutta arvioitaessa ei kiinnitetä huomiota vahingon aiheuttajan toiminnan huolellisuuteen. Vahinko tulee siis korvattavaksi edellytysten täyttyessä riippumatta siitä, toimiko vahingonaiheuttaja huolellisesti vai olisiko ammattihenkilö toiminut toisin ja siten välttänyt vahingon. Korvausvelvollisuus syntyy yksistään sen perusteella, että potilaalle on aiheutunut kohtuuttomaksi katsottavaa henkilövahinkoa hoidon tai tutkimuksen seurauksena.

Vahinkoa ei kuitenkaan yleensä korvata jos kyseisenlaisesta hoidosta tavanomaisesti aiheutuu vakavia seurauksia, tai jos vahinko on aiheutunut hoidettaessa sellaista sairautta, joka hoitamattomana voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen. Tällaisissa tilanteissa terveydenhuollon harjoittajilla ei yleensä ole muuta mahdollisuutta kuin ryhtyä toimenpiteisiin potilaan auttamiseksi vahingon vaarasta huolimatta, koska potilaan hoitamatta jättäminen aiheuttaisi todennäköisesti vielä vakavampia seurauksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa