Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Potilasvahinkoilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos potilasvahinkoa kärsinyt henkilö haluaa saada korvausta kärsimästään vahingosta, hänen tulee tehdä potilasvahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus tulee tehdä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää aiheutuneesta vahingosta. Käytännössä määräaika lasketaan yleensä potilasvahingon aiheutumisesta, ellei vahinko ole ilmennyt vahingonkärsijälle vasta myöhemmin.

Poikkeuksena on, että erityisestä syystä korvaus voidaan myöntää, vaikka ilmoitus olisi tehty kolmea vuotta myöhemminkin. Oikeus korvaukseen potilasvahingosta kuitenkin vanhentuu, jos sitä ei vaadita kymmenen vuoden kuluessa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Tämän jälkeen korvausta ei enää myönnetä erityisestäkään syystä.

Vahinkoilmoituksessa on ilmoitettava vahinkopaikka ja -aika sekä selostettava, minkä sairauden tai vamman hoidon yhteydessä vahinko aiheutui ja milloin oireet alkoivat. Lisäksi vahinkoilmoituksen tekijän on mainittava, mistä vahingosta ja millä perusteella hän korvausta hakee. Korvauksen hakijan ei tarvitse osata tarkasti selittää lääke- tai oikeustieteellisiä perusteita hakemukselleen, vaan riittää jos hakemuksesta ilmenevät tarpeelliset tiedot, jotta Potilasvakuutuskeskus pystyy arvioimaan vaatimuksen aiheellisuuden. Mikäli potilas on kuollut, potilasvahinkoilmoituksen voi tehdä myös kuolinpesä tai henkilö, jolle on aiheutunut potilaan kuoleman johdosta kustannuksia tai menetyksiä.

Vahinkoilmoituslomakkeita saa Potilasvakuutuskeskuksen Internet-sivuilta sekä hoitolaitosten potilasasiamiehiltä ja sosiaalityöntekijöiltä. Vahinkoilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja tai muita selvityksiä todisteeksi aiheutuneesta vahingosta, mutta ne on syytä säilyttää korvausprosessin myöhempiä vaiheita varten, kun asiaa aletaan selvittää tarkemmin.

Vinkit

- Potilasvahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle ja yleinen aikaraja sen tekoon on 3 vuotta

- Vahinkoilmoituslomakkeita saa Potilasvakuutuskeskuksen Internet-sivuilta sekä hoitolaitosten potilasasiamiehiltä ja sosiaalityöntekijöiltä

Varoitukset

- Jos potilasvahinkoilmoitusta ei ole tehty 10 vuoden sisällä, ei korvausta vahingosta makseta edes erityisestä syystä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa