Minilex - Lakipuhelin

Potilasvahinko: Potilasvahinkoilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos potilasvahinkoa kärsinyt henkilö haluaa saada korvausta kärsimästään vahingosta, hänen tulee tehdä potilasvahinkoilmoitus. Vahinkoilmoitus tulee tehdä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsijä sai tietää tai hänen olisi pitänyt tietää aiheutuneesta vahingosta.

Poikkeuksena on, että erityisestä syystä korvaus voidaan myöntää, vaikka ilmoitus olisi tehty kolmea vuotta myöhemminkin. Oikeus korvaukseen potilasvahingosta kuitenkin vanhentuu, jos sitä ei vaadita kymmenen vuoden kuluessa vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Tämän jälkeen korvausta ei enää myönnetä erityisestäkään syystä.

Vahinkoilmoituksessa on ilmoitettava vahinkopaikka ja -aika sekä selostettava, minkä sairauden tai vamman hoidon yhteydessä vahinko aiheutui ja milloin oireet alkoivat. Lisäksi vahinkoilmoituksen tekijän on mainittava, mistä vahingosta ja millä perusteella hän korvausta hakee. Korvauksen hakijan ei tarvitse osata tarkasti selittää lääke- tai oikeustieteellisiä perusteita hakemukselleen, vaan riittää jos hakemuksesta ilmenevät tarpeelliset tiedot, jotta Potilasvakuutuskeskus pystyy arvioimaan vaatimuksen aiheellisuuden. Mikäli potilas on kuollut, potilasvahinkoilmoituksen voi tehdä myös kuolinpesä tai henkilö, jolle on aiheutunut potilaan kuoleman johdosta kustannuksia tai menetyksiä.

Vahinkoilmoituslomakkeita saa Potilasvakuutuskeskuksen Internet-sivuilta sekä hoitolaitosten potilasasiamiehiltä ja sosiaalityöntekijöiltä. Vahinkoilmoitukseen ei tarvitse liittää kuitteja tai muita selvityksiä todisteeksi aiheutuneesta vahingosta, mutta ne on syytä säilyttää korvausprosessin myöhempiä vaiheita varten, kun asiaa aletaan selvittää tarkemmin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »