Minilex - Lakipuhelin

Yleisiä periaatteita vahingonkorvausvastuusta irtaimen kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen tavaran kaupassa tulevat sovellettavaksi yleiset vahingonkorvausoikeudelliset periaatteet. Tällainen periaate on esimerkiksi niin sanottu adekvanssisääntö, joka edellyttää, että sopimusrikkomuksen ja vahingon välillä on oltava riittävän kiinteä syy-yhteys. Tällöin esimerkiksi hyvin etäiset, epätavalliset ja yllättävät seuraukset sopimusrikkomuksesta eivät kuulu vahingonkorvausvelvollisuuden piiriin. Vahingonkorvausvelvollisuus käsittää sopimusrikkomuksen ennalta arvattavissa olevat seuraukset.

Toisen tärkeän periaatteen mukaan vahinkoa kärsineen osapuolen oma myötävaikutus vahingon syntymiseen voi johtaa vahingonkorvauksen alentamiseen. Vahinkoa kärsivän sopijapuolen on siis pyrittävä rajoittamaan vahinkoaan kohtuullisin toimenpitein. Vahingon rajoittamisen laiminlyönti johtaa siihen, että hän joutuu itse kärsimään vastaavan osan vahingosta.

Kolmas huomioon otettava yleinen periaate vahingonkorvausta määriteltäessä on rikastumiskielto, jonka mukaan vahingonkärsijä ei saa hyötyä (rikastua) kärsimänsä vahinkonsa seurauksena. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vahingonkorvausta laskettaessa huomioidaan sellaiset kustannukset, jotka vahinkoa kärsineeltä henkilöltä ovat mahdollisesti säästyneet sopimusrikkomuksen vuoksi, kuten myös muu taloudellinen etu, joka hänelle on saattanut sopimusrikkomuksen vuoksi karttua.  Nämä erät on tarvittaessa vähennettävä suoritettavasta korvauksesta.

Sovittelusääntö voi tulla kyseeseen tietyissä tilanteissa. Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon vahingonkorvausvelvollisen henkilön mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet. Muita huomioitavia seikkoja vahingonkorvauksen sovittelua harkittaessa ovat muun muassa sopimusrikkomuksen syy, ja erityisesti tähän liittyen, vahingonkorvausvelvollisen osapuolen tuottamuksen aste. Jos korvausvelvollisen osapuolen toiminta on ollut törkeän huolimatonta, korvausta ei tule lähtökohtaisesti sovitella, ellei siihen ole erittäin painavia syitä.

Jos jokin askarruttaa mieltäsi esimerkiksi vahingonkorvausoikeuteen liittyen, kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa