Minilex - Lakipuhelin

Yleiset periaatteet: Samankaltaiset tapaukset ja päätösten perusteleminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätösten perusteleminen on tärkeä, veroviranomaista sitova periaate. Perustelujen ansiosta verovelvollinen voi varmistua siitä, että hänen verotuksensa kohdalla on toimittu lain vaatimalla tavalla.

Päätös on ehdottomasti perusteltava silloin, kun päätöksessä poiketaan veroilmoituksesta tai oikaisuvaatimuksesta tai jos verotusta muutetaan verovelvollisen vahingoksi.

Veroilmoituksesta poikettaessa perusteluiden ei tarvitse olla näkyvillä verotuspäätöksessä. Tällöin riittää, että ne ovat saatavilla Verohallinnossa.
Sen sijaan, mikäli veroilmoituksesta poikettaessa sovelletaan arvioverotusta, veron kiertämistä, peiteltyä osinkoa, selvittämätöntä omaisuuden lisäystä, kansainvälistä peiteltyä voitonsiirtoa tai veronkorotusta koskevia säännöksiä, on asiakirjoihin merkittävä päätöksen perusteena oleva lainkohta.
Päätös voidaan jättää kokonaan perustelematta vain, jos perusteleminen on selvästi tarpeetonta.

Tietyissä tilanteissa on mahdollista ratkaista asiat yhdessä. Mikäli selvityksen kohteena oleva verotusta koskeva ratkaisu vaikuttaa merkittävästi samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan toisen asian ratkaisemiseen, on asiat valmisteltava ja ratkaistava yhdessä. Edellytyksenä on kuitenkin, ettei yhdessä ratkaisemiselle ole estettä asioiden lukumäärä, töiden järjestelyt ja verotuksen valmistuminen huomioon ottaen. Siitä ei myöskään saa aiheutua haitallista viivytystä.

Perustelut mahdollistavat verotuspäätösten lainmukaisuuden arvioinnin sekä helpottavat muutoksenhakua. Veroviranomaisten antamien perustelujen tulkinta ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa ilman lain ja oikeuskäytännön tuntemista. Siksi lakimiehen apu voi olla tarpeen perustelujen tulkinnassa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa