Minilex - Lakipuhelin

Verotarkastus ja muutoksenhaku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutoksenhaku verotarkastuksen pohjalta tehtyyn verotuspäätökseen jakautuu yleensä kahteen vaiheeseen: oikaisuvaatimukseen ja valitukseen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhakuun yksittäistapauksessa näkee kuitenkin verotuspäätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Muutosta voi hakea verovelvollinen itse sekä jokainen muu, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta vastuussa.

Muutoksenhaun ensimmäinen vaihe on pääsääntöisesti oikaisuvaatimuksen tekeminen verotuksen oikaisulautakunnalle. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 3 vuotta verovuoden päättymisestä seuraavan vuoden alusta. Jos muutoksenhakuun oikeutettu saa verotusta muuttaneesta verotuspäätöksestä tiedon vasta viiden vuoden määräajan jälkeen, oikaisuvaatimuksen voi edelleen tehdä 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon.

Kun oikaisuvaatimuksen johdosta on annettu päätös, verovelvollinen tai muu muutoksenhakuun oikeutettu henkilö saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen on oltava kirjallinen ja se on tehtävä viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos muutoksenhakuun oikeutettu saa oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä tiedon vasta viiden vuoden määräajan jälkeen, valituksen voi edelleen tehdä hallinto-oikeudelle 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos muutoksenhakija on tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle, vaikka hänen olisi pitänyt ensin tehdä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeus ei tutki valitusta, ja valitus siirretään verotuksen oikaisulautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituksen voivat tehdä ne, jotka voivat hakea muutosta verotukseen. Tällä tarkoitetaan verovelvollista ja niitä muita, joiden oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai jotka ovat veron suorittamisesta vastuussa. Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

Jos kyseessä on ennakkotapaus, verotuksen oikaisulautakunnan päätökseen voi poikkeuksellisesti hakea muutosta hallinto-oikeuden sijasta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta ennakkopäätösvalituksella. Korkein hallinto-oikeus myöntää tällöin valitusluvan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Ennakkopäätösvalitus edellyttää lisäksi toisen osapuolen suostumusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa