Minilex - Lakipuhelin

Yleiset periaatteet verotuksen toimittamisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotuksen on tapahduttava oikeudenmukaisesti. Laissa onkin säädetty verotuksen yleisistä periaatteista, joita veroviranomaisten on noudatettava. Näin pyritään turvaamaan verovelvollisten oikeusturva ja yhdenvertainen kohtelu.

Verotukseen liittyvissä toimissa tulee ottaa huomioon tasapuolisesti sekä veronsaajan että verovelvollisen edut. Myös verovelvollisia on kohdeltava yhdenmukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon tapauskohtaiset erot.

Verotusta toimittaessaan veroviranomaisen tulee tutkia saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. Verotuksen perusteena käytetään verovelvollisen ilmoitusta, sivulliselta tiedonantovelvolliselta saatuja tietoja sekä asiassa saatua muuta selvitystä.

Joskus verotusasia on tulkinnanvarainen tai epäselvä. Jos verovelvollinen itse on toiminut vilpittömässä mielessä seuraten viranomaisen noudattamaa käytäntöä taikka antamaa ohjeistusta, asia on ratkaistava verovelvollisen eduksi, ellei tälle ole erityistä estettä

Vastaavasti, mikäli tulkinnanvaraisen taikka epäselvän asian johdosta määrätty vero kuitenkin maksuunpannaan, voidaan veroon liittyvät maksut - eli veronlisäys, viivästyskorko, viivästyskorkoa vastaava korko, jäämämaksu, viivekorko, yhteisökorko ja jäännösveron korko - jättää perimättä joko kokonaan tai osittain. Lisäksi otetaan huomioon se, olisiko perintä asian tulkinnanvaraisuuden tai epäselvyyden vuoksi kohtuutonta verovelvollisen kannalta.
Verovelvollisella on ilmoittamisvelvollisuus tietyissä verotukseen liittyvissä asioissa. Kun velvollisuus on täytetty, veroviranomaisen ja verovelvollisen osallistua mahdollisuuksiensa mukaan verotusta koskevan asian selvittämiseen. Pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen paremmat edellytykset, on esitettävä kyseessä olevassa asiasta selvitys.

Usein paremmat edellytyksen selvityksen tekemiseen on veroviranomaisella. Toisin on kuitenkin silloin, kun verovelvollisen suorittaman oikeustoimen, kuten kaupan, vaihdon tai muun vastaavan, toinen osapuoli ei asu Suomessa taikka tällä ei ole kotipaikkaa Suomessa, eikä veroviranomaisella siitä syystä ole mahdollisuutta saada oikeustoimesta tai sen toisesta osapuolesta riittävää tietoa. Tällöin velvollisuus riittävän ja luotettavan selvityksen esittämiseen on ensisijaisesti verovelvollisella.

Yleiset periaatteet ovat melko avoimia sääntöjä, eikä niiden tarkka, tapauskohtainen sisältö välttämättä välity lakitekstistä. Apua periaatteiden soveltamiseen käytännöstä voi pyytää verotukseen perehtyneeltä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]