Minilex - Lakipuhelin

Verotukseen vaadittava kirjanpito


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Verovelvollisen tulee Verohallinnon tai muutoksenhakuviranomaisen kehotuksesta antaa veroilmoituksen lisäksi ne täydentävät tiedot ja selvitykset sekä esitettävä tositteet, jotka saattavat olla tarpeen hänen verotuksessaan tai hänen verotustaan koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä.

Mikäli verovelvollisen on pidettävä kirjanpitoa, tulee tämä kirjanpito voida esittää veroviranomaiselle tarvittaessa. Yhtiöt ja yhteisöt ovat aina toiminnassaan kirjanpitovelvollisia, samoin kuin liikkeen- ja ammatinharjoittajat.

Sellaisen verovelvollisen, joka ei ole kirjanpitovelvollinen eikä muistiinpanovelvollinen, tulee säilyttää veroilmoituksessa ilmoitettuihin tuloihin, vähennyksiin, varoihin, velkoihin tai muihin tietoihin liittyvät tositteet viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien.

Säilyttämisvelvollisuus ei koske tositteita niistä tiedoista, jotka veroviranomainen on merkinnyt esitäytettyyn veroilmoitukseen, ellei Verohallinto toisin määrää. Säilyttämisvelvollisuus ei niin ikään koske myöskään niitä tositteita, jotka on jo kertaalleen toimitettu veroviranomaiselle. Verohallinto voi rajoittaa tositteiden säilyttämisvelvollisuutta silloin, kun tositteiden säilyttämisvelvollisuus on ilmeisen tarpeetonta.

Maatilataloutta, metsätaloutta, vuokraustoimintaa, sijoitustoimintaa tai muuta vastaavaa muuna kuin elinkeinotoimintana pidettävää tulonhankkimistoimintaa harjoittavan verovelvollisen, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, on pidettävä toiminnastaan sellaisia muistiinpanoja, jotka riittävästi eriteltyinä sisältävät verotuksessa tarvittavat tiedot. Muistiinpanojen tulee perustua tositteisiin. Muistiinpanot ja tositteet tulee säilyttää viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa