Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoratkaisun hakeminen verotukseen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisen on tärkeää pystyä ennakoimaan se, miten verotuksessa tullaan toimimaan. Sen vuoksi verovelvollinen tai yhtymä voi hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisua on mahdollista hakea Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta. Menettely eroaa merkittävimmin siinä, että keskusverolautakunnalta ratkaisua voi hakea vain, jos asian ratkaiseminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Ennakkoratkaisun hakeminen voi olla mahdollista myös muun erityisen painavan syyn perusteella.

Ennakkoratkaisua on haettava joko Verohallinnolta tai keskusverolautakunnalta. Verohallinto ei anna ennakkoratkaisua, jos asiaa koskeva hakemus on vireillä keskusverolautakunnassa tai keskusverolautakunta on ratkaissut asian.

Ennakkoratkaisuhakemus Verohallinnolle tulee tehdä kirjallisesti, ja siinä tulee yksilöidä haettavan ratkaisun kohteena oleva kysymys ja esittää asian ratkaisemiseen tarvittava selvitys.

Ennakkoratkaisua voi hakea määräajaksi, enintään verovuodelle, joka päättyy ennakkoratkaisun antamista seuraavan kalenterivuoden aikana. Hakemus on tehtävä ennen sen ajan päättymistä, jonka kuluessa veroilmoitus on määrätty annettavaksi.

Verohallinnon on noudatettava lainvoimaista ennakkoratkaisua verotusta toimitettaessa, jos verovelvollinen niin vaatii. Lainvoimaisuudella tarkoitetaan sitä, että ratkaisuun ei voida enää hakea muutosta. Verohallinnon ja tuomioistuinten on käsiteltävä ennakkoratkaisua koskevat asiat kiireellisinä.

Jos ennakkoratkaisuun ei ole tyytyväinen, siihen on mahdollista hakea muutosta hallinto-oikeudella. Sen sijaan siihen, että Verohallinto on päättänyt olla antamatta ennakkoratkaisua, ei voi hakea muutosta valittamalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »