Minilex - Lakipuhelin

Arvioverotus toimitetaan, jos veroilmoitusta ei ole annettu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vero määrätään maksettavaksi veroilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella. Mikäli verovelvollinen laiminlyö veroilmoituksen laatimisen oikeassa ajassa ja oikealla tavalla, Verohallinnon on mahdollista toimittaa arvioverotus.

Arvioverotuksella tarkoitetaan verotusta, jossa veroviranomainen toimittaa verotuksen arvioimalla verovelvollisen tulon ja verotuksen kohteeksi kohdistettavan summan muuksi kuin verovelvollisen ilmoittamaksi. Vero määrätään arvioidun summan perustella ilmoitetun sijaan.

Verotus tulee toimittaa arvioimalla, mikäli veroilmoitusta ei ole annettu, tai se on niin puutteellinen, ettei sitä voida panna oikaistunakaan verotuksen perusteeksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Verotus tulee toimittaa arvioimalla myös jos on syytä epäillä, että verovelvollinen salaa tulojaan. Epäilys voi herätä, jos verovelvollisen ilmoittama tulo muiden samalla alalla ja vastaavasti samanlaatuisissa olosuhteissa toimivien verovelvollisten tuloon verrattuna on selvästi liian vähäinen. Verohallinnon on mahdollisuuksien mukaan osoitettava verovelvolliselle ne vertailutiedot, joihin toimitettava verotus perustuu. Jos tietoja ei voida osoittaa, on mainittava syy siihen. Lisäksi silloin, kun veroilmoituksesta poiketaan arvioverotusta sovellettaessa, asiakirjoihin on merkittävä päätöksen perusteena oleva lainkohta.

Useimmiten verovelvollisen kannalta on parempi, että vero määrätään hänen ilmoittamiensa tietojen perusteella. Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnillä voi olla muitakin ikäviä seurauksia, kuten veronkorotus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa