Minilex - Lakipuhelin

Verotarkastuksen kohdistaminen verovelvolliseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotarkastuksella tarkoitetaan veroviranomaisen suorittamaa erityistä tarkastusta ja selvitystä verovelvollisen toimintaan ja varallisuuteen.

Verohallinnon kehotuksesta verovelvollisen on verovuoden aikana tai myöhemmin esitettävä Suomessa tarkastettavaksi kirjanpitonsa ja muistiinpanonsa, samoin kuin kaikki se elinkeinotoimintaan tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvä muu aineisto ja omaisuus, joka saattaa olla tarpeen hänen verotuksessaan taikka verotusta koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä.

Verotarkastus toimitetaan verovelvollisen toimitiloissa tai tilitoimistossa tai verovirastossa. Jos verotarkastus toimitetaan verovelvollisen toimitiloissa tai tilitoimistossa, on verovelvollisen annettava verotarkastuksen suorittavan virkamiehen käyttöön tarkoituksenmukaiset tilat ja apuvälineet sekä apulaiset. Asiakirjat ja tekniset tallenteet tulee esittää tarkastettavaksi tai toimittaa sinne, missä tarkastus suoritetaan. Teknisistä tallenteista on valmistettava jäljennökset tarkastusta suorittavan henkilön käyttöön, mikäli tämä on tarkastuksen suorittamista varten tarpeellista.

Verotarkastuksen aloittamisajankohdasta ja tarkastuspaikasta tulee ilmoittaa verovelvolliselle etukäteen. Tästä saa poiketa saa vain erityisestä syystä. Tarkastuksen kuluessa verovelvolliselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, kulusta ja jatkotoimenpiteistä sekä selvitettävä tarkastuksessa esiin tulleet seikat. Lisäksi verovelvolliselle tulee tarvittaessa antaa verotusta koskevaa opastusta ja neuvontaa.

Kun verotarkastuskertomus on valmis, verovelvolliselle on varattava  tilaisuus tulla kuulluksi kohtuullisen määräajan puitteissa. Verovelvollista kuultaessa on kerrottava, mistä asioista verovelvollisen olisi erityisesti esitettävä selvitystä.

Suoritetusta verotarkastuksesta laaditaan verotarkastuskertomus, paitsi jos on erityinen syy toimia toisin. Verotarkastuskertomus on laadittava viivytyksettä. Tarkastuskertomuksesta tulee käydä ilmi ainakin tarkastuksen kulku, tarkastettu aineisto, verotukseen vaikuttavat seikat, tarkastuksella annettu ohjaus, verovelvollisen esittämä selvitys, sovellettavat säännökset sekä tarkastajan tekemät johtopäätökset ja niiden perustelut.

Apua verotarkastustilanteessa voi pyytää lakimieheltä. Asiantuntijan avulla voi varmistua siitä, että menettely on niin verovelvollisen kuin veroviranomaisen osalta lain ja asetusten mukaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]