Minilex - Lakipuhelin

Jokaisen verovelvollisen on annettava veroilmoitus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vero määrätään maksettavaksi veroilmoitukseen merkittyjen tietojen perusteella. Siksi jokaisen verovelvollisen on annettava veroilmoitus.

Veroilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat tiedot: omistetut kiinteistöt sekä kiinteistöverolaissa tarkemmin määritellyt varat; asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön sekä muun osakeyhtiön osakkeet ja muun yhteisön osuudet; muut arvopaperit ja arvo-osuudet pois lukien joukkovelkakirjat; osuudet avoimessa yhtiössä kommandiittiyhtiössä ja muussa yhtymässä; hallinta- ja nautintaoikeudet varallisuuteen sekä liike- ja ammattitoiminnan sekä maatilatalouden varat.

Lisäksi tulee ilmoittaa luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun vastaavan tahon myöntämät lainat, sekä ne muut lainat, joiden korko on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Veroilmoitus tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulee jättää korjattu esitäytetty veroilmoitus määrättyihin päiviin mennessä toukokuun aikana. Maatalouden veroilmoitus tulee jättää helmikuun loppuun mennessä tietyin poikkeuksin. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroilmoitus tulee lähtökohtaisesti palauttaa huhtikuun 3. päivään mennessä. Yhteisön veroilmoitus tulee palauttaa neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Arvonlisäveroa koskevat ilmoitukset jätetään kuukausittain. Ilmoitus tulee jättää kalenterikuukauden jälkeisen toisen kuukauden puoleen väliin mennessä.
Veroilmoituksen jättämiselle on mahdollista anoa viranomaiselta lisäaikaa.

Veroilmoituksen laiminlyönti voi johtaa arvioverotukseen ja veronkorotukseen. Siksi on tärkeää olla selvillä määräajoista ja ilmoitusmenettelystä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »