Minilex - Lakipuhelin

Verotarkastuksen vaiheet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verotarkastus koostuu useista eri vaiheista. Näitä ovat verotarkastukseen valmistautuminen, IT-verotarkastus, aineiston tarkastus, ohjeiden antaminen, loppukeskustelu, verotarkastuskertomuksen laatiminen, verovelvollisen kuuleminen sekä verotuspäätöksen tekeminen.

Verovelvolliselle on yleensä ilmoitettava verotarkastuksesta etukäteen. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista, jos sen kertomatta jättämiseen on erityisiä syitä.

Ennen verotarkastukseen ryhtymistä verotarkastaja käy läpi kaikki tiedot, jotka liittyvät tarkastuksen kohteena olevaan yritykseen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi vero-ilmoitukset, ennakkoratkaisut sekä aiemmat tarkastuskertomukset. Verotarkastajan tarkoituksena on saada kokonaiskuva tarkastuksen kohteena olevasta yrityksestä.

Verotarkastus aloitetaan kirjanpidon selvittämisellä. Tarkastuksessa käytetään yrityksen sähköisessä muodossa olevia tiedostoja, joissa on merkinnät taloushallinnosta ja kirjanpidosta. IT-tarkastusta varten tarkastettava yritys luovuttaa kaiken sähköisen aineiston verotarkastajalle.

Alkukeskustelun tarkoituksena on selvittää verovelvolliselle verotarkastuksen tavoitteet, tarkastuksen kulku sekä jatkotoimenpiteet. Alkukeskustelussa pyritään antamaan verotarkastajalle kokonaiskuva verovelvollisen liiketoiminnasta, kirjanpidosta sekä veroasioiden hoidosta.

Verotarkastuksen tehtävänä on selvittää, vastaako liiketoiminta ja kirjanpito toisiaan, vastaako kirjanpito ja Verohallinnolle annetut tiedot toisiaan sekä onko toiminnassa noudatettu verolainsäädäntöä.

Tarkastuksen aikana esille tulleet asiat pyritään selvittämään jo tarkastuksen kuluessa yhdessä verovelvollisen kanssa. Selvitysten avulla pyritään varmistumaan siitä, että myöhemmin tehtävä verotuspäätös perustuu oikeisiin seikkoihin. Selvityksiä saadaan hankkia verovelvollisen lisäksi myös työntekijöiltä ja muilta henkilöiltä. Verovelvollinen on velvollinen osallistumaan asioiden selvittämiseen.

Veroviranomaisella on neuvontavelvollisuus. Verotarkastuksen yhteydessä verotarkastaja antaa verovelvolliselle opastusta veroasioiden hoitamisessa. Ohjeita voidaan antaa sekä suullisesti että kirjallisesti. Tärkeimmät ja tulkinnanvaraiset ohjeet on kuitenkin annettava aina kirjallisesti.

Kun aineisto on kerätty ja tarkastettu, on loppukeskustelun aika. Loppukeskustelussa käydään läpi tarkastuksen aikana esiin tulleet havainnot ja sovitaan keskeneräisten asioiden selvittämisestä. Tarkastuksessa havaitut virheet verovelvollisen toiminnassa käydään läpi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Loppukeskustelussa käydään läpi myös tarkastuksen jatkumisen ja tarkastukseen loppuun saattamiseen tarvittava aika.

Verotarkastuskertomuksessa käydään läpi suoritettu tarkastus sekä tarkastuksessa havaitut verotukseen vaikuttavat seikat sekä ehdotus toimista, joihin näiden vuoksi on ryhdyttävä. Tarkastuskertomukseen tulee sisältyä ainakin tarkastuksen kulku ja tarkastettu aineisto, verotukseen vaikuttavat asiat, tarkastuksessa annettu ohjaus, verovelvollisen esittämät selvitykset, tarkastajan tekemät johtopäätökset sekä perustelut.

Verotarkastuksen päättymisen jälkeen verotarkastaja palauttaa kirjanpitoaineiston verovelvolliselle. Verovelvollisella on oikeus tulla kuulluksi ennen verotuspäätöksen tekemistä. Kuulemisen jälkeen tarkastuksesta ilmenneiden seikkojen perusteella tehdään päätös maksettavasta tai palautettavasta verosta.

Verotuspäätökseen voi  hakea muutosta. Muutoksenhakuohje löytyy verotuspäätöksestä. Maksuunpantu vero on maksettava eräpäivään mennessä, vaikka päätöksestä olisi valitettu. Veron voi jättää maksamatta muutoksenhaun ajaksi ainoastaan, jos sen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]