Minilex - Lakipuhelin

Sivullisen tiedonantovelvollisuus verottajalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sivullisen tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan velvollisuutta ilmoittaa verottajalle tiedot toiselle maksamastaan suorituksesta.

Jokaisen tulee toimittaa Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot maksamistaan tai välittämistään rahanarvoisista suorituksista, niiden oikaisuista, suoritusten saajista ja suoritusten perusteista.

Rahanarvoisella suorituksella tarkoitetaan muun ohessa palkkaa, luontoisetua ja palkkiota sekä työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettua korvausta sekä palkintoa, apurahaa, stipendiä, tunnustuspalkintoa, opintotukea, kustannusten korvausta, eläkettä, sosiaalietuutta, osinkoa, osakaslainaa, rahasto-osuuden tuottoa, korkoa, vuokraa ja vakuutuskorvausta sekä tekijänoikeudesta, patentista, kaivosoikeudesta tai muusta sen kaltaisesta oikeudesta maksettua korvausta.

Tiedot suorituksesta tulee toimittaa Verohallinnolle myös, vaikka suoritus olisi maksettu ennakonpidätystä toimittamatta tai suoritus olisi maksettu tai välitetty rajoitetusti verovelvolliselle tai kyseinen tulo olisi saajalleen verosta vapaa.

Tiedonantovelvollisen laiminlyönnistä voi seurata rangaistusmaksu. Onkin syytä olla selvillä tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja laajuudesta maksulta välttymiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa