Minilex - Lakipuhelin

Verotarkastus ja valitus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valitus verotarkastuksen johdosta annettuun verotuspäätökseen tehdään hallinto-oikeudelle. Ennen kuin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, siitä on pääsääntöisesti tehtävä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Valituksen voi tehdä verovelvollinen itse sekä jokainen muu, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta vastuussa.

Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen on oltava kirjallinen ja se on tehtävä viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos muutoksenhakuun oikeutettu saa oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä tiedon vasta viiden vuoden määräajan jälkeen, valituksen voi edelleen tehdä hallinto-oikeudelle 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Valitus toimitetaan pääsääntöisesti sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai yhtymän kotikunta on.

Valituksessa on ilmoitettava muutoksenhaun kohteena oleva päätös, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on lisäksi liitettävä edellä mainittu päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Jos valittaja käyttää asiamiestä eli esimerkiksi asianajajaa, valituskirjelmään on pääsääntöisesti liitettävä asiamiehen valtakirja.

Jos muutoksenhakija on tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle, vaikka hänen olisi pitänyt ensin tehdä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeus ei tutki valitusta, vaan valitus siirretään verotuksen oikaisulautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituksen voi tehdä ne verovelvollinen itse ja ne muut, joiden oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai jotka ovat veron suorittamisesta vastuussa. Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »