Minilex - Lakipuhelin

Verotarkastus ja valitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valitus verotarkastuksen johdosta annettuun verotuspäätökseen tehdään hallinto-oikeudelle. Ennen kuin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, siitä on pääsääntöisesti tehtävä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Valituksen voi tehdä verovelvollinen itse sekä jokainen muu, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta vastuussa.

Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen on oltava kirjallinen ja se on tehtävä viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos muutoksenhakuun oikeutettu saa oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä tiedon vasta viiden vuoden määräajan jälkeen, valituksen voi edelleen tehdä hallinto-oikeudelle 60 päivän kuluessa päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Valitus toimitetaan pääsääntöisesti sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai yhtymän kotikunta on.

Valituksessa on ilmoitettava muutoksenhaun kohteena oleva päätös, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on lisäksi liitettävä edellä mainittu päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Jos valittaja käyttää asiamiestä eli esimerkiksi asianajajaa, valituskirjelmään on pääsääntöisesti liitettävä asiamiehen valtakirja.

Jos muutoksenhakija on tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle, vaikka hänen olisi pitänyt ensin tehdä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeus ei tutki valitusta, vaan valitus siirretään verotuksen oikaisulautakunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituksen voi tehdä ne verovelvollinen itse ja ne muut, joiden oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai jotka ovat veron suorittamisesta vastuussa. Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]