Minilex - Lakipuhelin

Verohuojennus ja vapautus verosta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verovelvollisuus voi olla veronmaksajalle kohtuuton taakka. Siitä syystä on säädetty verohuojennuksesta sekä verosta vapauttamisesta.

Verohallinto voi hakemuksesta myöntää verovelvolliselle vapautuksen valtionverosta ja yhteisön tuloverosta sekä kunta myöntää verovelvolliselle vapautuksen kunnallisverosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen.

Vapautus verosta voidaan myöntää, mikäli verovelvollisen veronmaksukyky on elatusvelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta olennaisesti alentunut, tai mikäli asialle on verovelvollisen velkajärjestelyn vuoksi erityisiä syitä. Vapautus voidaan myöntää myös, jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Lisäksi perintö- ja lahjaverosta sekä kiinteistöverosta on mahdollista saada huojennusta lain määräämin edellytyksin. Vapautusta ei myönnetä tuloveron ennakosta, korkotulon lähdeverosta eikä metsänhoitomaksusta.

Mikäli verosta on myönnetty vapautusta, vapautuspäätös koskee myös veron liitännäisseurauksia, eli veronlisäystä, viivästyskorkoa, viivästyskorkoa vastaavaa korkoa, jäämämaksua, viivekorkoa, lykkäyskorkoa, yhteisökorkoa ja jäännösveron korkoa. Verohallinto voi myös erikseen myöntää vapautuksen edellä tarkoitetuista seuraamuksista silloinkin, kun niitä on tilitetty tai olisi tilitettävä muulle veronsaajalle kuin valtiolle.

On hyvä huomata, että toisin kuin moniin muihin verotusasioihin, päätökseen, jolla verovelvollisen hakemus vapauttamisesta on ratkaistu, ei saa hakea muutosta valittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa