Minilex - Lakipuhelin

Veronkorotus ja veronkorotuksen suuruus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Veronkorotuksella tarkoitetaan rangaistusluontoista maksua, joka voidaan määrätä, mikäli verovelvollinen on antanut veroviranomaiselle virheellistä tai valheellista tietoa verotuksen kohteeksi tulevasta tulostaan taikka omaisuudestaan. Veronkorotus ei nimestään huolimatta ole vero, vaan rangaistusmaksu, eikä veronkorotus ole vähennyskelpoinen maksettuna verona tai sen osana.

Mikäli veroilmoituksessa tai muussa ilmoituksessa, taikka verovelvollisen antamassa muussa tiedossa tai asiakirjassa on puutteellisuus tai virhe, joka on luonteeltaan vähäinen, mutta verovelvollinen ei kuitenkaan ole noudattanut lähetettyä kehotusta tämän puutteellisuuden taikka virheen korjaamiseen, voidaan verovelvolliselle määrätä enintään 150 euron suuruinen veronkorotus. Tämä korotus tulee kyseeseen myös silloin, mikäli verovelvollinen on ilman pätevää syytä antanut ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan myöhässä viranomaiselle, eikä tälle viivästykselle ole sovittu etukäteen lisäaikaa.

Mikäli verovelvollinen on antanut veroilmoituksen tai muun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annettavan ilmoituksen taikka muun tiedon tai asiakirjan olennaisesti vaillinaisena taikka virheellisenä, taikka antanut ne vasta todistettavasti lähetetyn kehotuksen jälkeen, voidaan verovelvolliselle määrätä enintään 800 euron suuruinen veronkorotus.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli verovelvollinen on tietoisesti taikka törkeästä huolimattomuudesta antanut olennaisesti väärän veroilmoituksen tai muun ilmoituksen, taikka muun säädetyn tiedon tai asiakirjan, taikka ei ole ollenkaan antanut kyseessä olevaa ilmoitusta, määrätään lisätyn tulon osalta veronkorotukseksi enintään 30 prosenttia lisätystä tulosta ja lisätyn varallisuuden osalta enintään 1 prosentti lisätyistä varoista. Edellä esitetyssä pidetään lisättynä tulona myös sitä määrää, jolla verotusta on muutettu verotettavaa tuloa myöhempänä verovuonna lisäävällä tavalla. Vastaava veronkorotus soveltuu myös tilanteessa, jossa verovelvollinen on tietoisesti taikka törkeästä huolimattomuudesta ilmoittanut tulon vääränä tulolajina.

Veronkorotus määrätään tuloverolaissa tarkemmin säädettyjen verosta tehtävien vähennysten ja alijäämähyvityksen vähentämisen jälkeen. Mikäli veronkorotuksen yhteydessä ei maksuunpanna veroa, tilitetään veronkorotus valtiolle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa