Minilex - Lakipuhelin

Rangaistus veronkierrosta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Veronkierrolla tarkoitetaan rikoslaissa rangaistavaksi toiminnaksi määriteltyä veron välttämistä. Toiminta katsotaan veropetokseksi tilanteessa, jossa verovelvollinen antaa viranomaiselle verotusta varten väärän tiedon veron määräämiseen vaikuttavasta seikasta, salaa verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan, veron välttämistarkoituksessa laiminlyö verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle, tai muuten petollisesti aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai veron määräämisen liian alhaiseksi taikka veron aiheettoman palauttamisen. Veronkiertoon edellä mainitulla tavalla syyllistyvä tulee lain mukaan tuomita veropetoksesta sakkoon taikka vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Mikäli veropetoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi veropetokseksi. Tähän syyllistyvä tuomitaan lain mukaan törkeästä veropetoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Lievästä veropetoksesta on kyse, jos veropetos on tavoitellun taloudellisen hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat huomioiden kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Seurauksena lievästä veropetoksesta on sakko.

Mikäli veron korotus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi, voidaan muusta kuin törkeästä veropetoksesta jättää kokonaan ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa teon vakavuus ja toistuvuus, odotettavissa oleva rangaistus sekä teon mahdolliset muut seuraukset. Veronkorotuksesta on omat sääntönsä lainsäädännössä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »