Minilex - Lakipuhelin

Virheellinen tavara ja virhekäsitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavarassa oleva virhe on viivästyksen ohella yleinen sopimusrikkomustilanne irtaimen kaupassa. Usein tavarassa olevat virheet luokitellaan kolmeen luokkaan: laatuvirheeseen, oikeudelliseen virheeseen ja vallintavirheeseen.

Laatuvirheestä on kysymys silloin, jos tavara ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan tai pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä myyjän kanssa sovittiin. Laatuvirheitä on monenlaisia, eivätkä laatuvirheet käsitä pelkästään tavarassa olevia halkeamia, naarmuja tai muita silmillä nähtäviä vikoja. Jos tavara on päältäpuolin kunnossa, mutta ei vastaa myyjän antamia tietoja tai ei ole myyjän esittämän mallin mukainen, on kyseessä tällöin laatuvirhe. Hyviä tapoja arvioida tavarassa olevaa laatuvirhettä ovat muun muassa tavaran ominaisuuksien tarkastaminen, hinnan arvioiminen sekä vastaavanlaisiin tavaroihin vertaaminen.

Tavarassa voi myös olla oikeudellinen virhe. Jos sivullisella (muulla kuin myyjällä tai ostajalla) on kaupan kohteena olleeseen tavaraan omistus-, pantti-, tai muu oikeus, eikä myyjä ole tällaisesta rajoituksesta ostajan kanssa sopinut, on tavarassa oikeudellinen virhe. Toisin sanoen, jos ostaja ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää tällaisesta sivullisen oikeudesta, voi hän vedota oikeudelliseen virheeseen ja vaatia myyjältä vahingokorvausta mahdollisista vahingoista.

Vallintavirheellä tarkoitetaan esimerkiksi viranomaisen päätöstä tai muuta siihen rinnastuvaa seikkaa, joka rajoittaa kaupan kohteen vallintaa, ja josta ostaja ei tiennyt kaupantekohetkellä. Myyjä ei esimerkiksi ole kertonut ostajalle kauppoja tehtäessä, että tavaraan liittyy maahantuontirajoituksia, lupia tai muita rajoittavia päätöksiä. Edellä mainitut seikat voivat muodostaa ostajalle myöhemmin pätevän syyn vedota vallintavirheeseen.

Kuten huomataan, virheitä on monenlaisia. Virheen arviointia hankaloittaa entisestään se, että ostaja ei välttämättä oman toimintansa johdosta ole oikeutettu vetoamaan virheeseen. Ostaja on esimerkiksi viivytellyt liian kauan reklamoinnin kanssa ja siksi menettänyt oikeuden vedota tavaran virheeseen. Myös ostajan ennakkotarkastuksella voi olla samankaltainen vaikutus oikeuteen vedota virheeseen. Tämän vuoksi virhetilanteiden arvioinnin suorittamiseksi kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa